Služba za financije, proračun i poslove riznice Općine Kiseljak održat će javnu prezentaciju Nacrta proračuna Općine Kiseljak za 2021. godinu, u petak, 30.10.2020.godine.

Služba poziva sve zainteresirane građanke i građane, pravne osobe, predstavnike javnih poduzeća  i  javnih ustanova, predstavnike sportskih klubova, predstavnike udruga građana i predstavnike političkih stranaka da svojim aktivnim  sudjelovanjem pridonesu što boljem i kvalitetnijem odvijanju javne rasprave.

Javna rasprava će biti organizirana uz poštivanje epidemioloških mjera, u cilju sprječavanja širenja zaraze uzrokovane virusom COVID-19.

Obvezne su maske, kao i dezinfekcija ruku prilikom ulaska u zgradu Općine Kiseljak.

Javna prezentacija će sbiti održana u Vijećnici Općine Kiseljak prema sljedećem redu:

09.00 sati – predstavnici udruga

10.00 sati predstavnici sportskih klubova

11.00 satiostali zainteresirani korisnici

Prijedloge, pitanja i sugestije na Nacrt proračuna za 2021. godinu molimo da dostavite u pisanoj formi – Službi za financije, proračun i poslove riznice, putem:

  • Pisarnice Općine (svakim radnim danom od 7 do 15 sati ) ili
  • putem e-maila  mrnjavac@opcina-kiseljak.org
  • ili na dan održavanja javne prezentacije

 

P O M O Ć N I K

NAČELNIKA OPĆINE

Ivana Mrnjavac dipl.ecc.