Obavijest o provođenju javnih konzultacija na nacrt dokumenta Ažuriran akcijski plan preseljenja (RAP) za projekat „Sanacija šteta od poplava i modernizacija“ magistralnih cesta u Federaciji BiH:

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNIH KONZULTACIJA