Bosna  i  Hercegovina

Federacija  Bosne  i  Hercegovine

Kanton Središnja Bosna /

Srednjobosanski Kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam,zaštitu okoliša i komunalne poslove

Broj: 03- 20  – 1 /21

Kiseljak, 04.01. 2021. god.

 

                  O B A V I J E S T     I      P O Z I V

 

Za sve  poljoprivredne  proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak, koji su kod nadležne općinske službe Upisani  u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata  RK,  OBAVJEŠTAVAMO  I  POZIVAMO da su odredbama Pravilnika o upisu  OBVEZNI  PRIJAVITI  PROMJENE  PODATAKA  NA GAZDINSTVU

 

Poljoprivredni  proizvođači koji u ostavljenom roku ne izvrše promjene podataka u tekućoj godini , neće moći aplicirati na  konkretna  poticajna sredstva koja su predviđena odredbama Programa i Pravilnika nadležnih:  Federalnog  i Kantonalnog  Ministarstva za Poljoprivredu.

 

Rok  za obveznu prijavu ovih promjena je 31.03.2021.god.

 

Pozivamo i proizvođače koji planiraju pokrenuti proizvodnju za koju bi mogli potraživati određena poticajna sredstva da su obvezni upisati se u navedeni Registar Poljoprivrednih gazdinstava i klijenata.

Rok  za Upis  je 31.03.2021.god.

 

Prijave podataka se vrše  kod  nadležne općinske službe – zgrada općine Kiseljak ured br. 29 /II.

 

Sve potrebne  informacije mogu se  dobiti i  na kontakt telefon broj 030/877-816.

 

 

 

POMOĆNIK   NAČELNIKA

Nikola  Grubešić  dipl.ing.