Na temelju članka 6. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu Poticaja proizvodnji (Službene novine FBiH, broj  32/17..i 24/20 ) Služba za gospodarstvo, urbanizam ,zaštitu okoliša i komunalne poslove  objavljuje

 

P O Z I V

 

Poljoprivredni  proizvođači, fizička i pravna lica s područja općine Kiseljak, koji su kod nadležne općinske Službe upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata RK ,koji su potencijalni korisnici novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Proračuna Federacije BiH i KSB/SBK, obvezni su i pozivaju se da, sukladno propisima nadležnih ministarstava,

 

proizvodnju planiranu za 2021  godinu, prijave kantonalnom Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Travnik najkasnije do 15.11.2020.god.

 

Prijava plana proizvodnje za 2021. godinu na propisanom obrascu PPP, može se izvršiti direktno na adresi kantonalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Travnik , ali i putem nadležne

          Službe u Općini Kiseljak, ured br. 29 /II.   

Ovim putem obavještavamo poljoprivredne proizvođače i potencijalne korisnike novčanih potpora u 2021.god. da  samo proizvođači koji su uredno upisani u Registar, koji su prijavili plan proizvodnje za sljedeću godinu na obrascu PPP i izvršili promjenu unesenih podataka (Ažuriranje) u prvom  kvartalu tj.u periodu

(01.01. – 30.04.2020. godine), mogu ostvariti pravo prijave na konkretna poticajna sredstva koja su predviđena odredbama Programa i Pravilnika nadležnog FMPŠV.

Za prijavu podataka ili bilo kakve informacije javiti se u nadležnu Službu u Općini Kiseljak, ured br. 29 /II. ili  na kontakt telefon broj 030/877-816.

 

 

POMOĆNIK  NAČELNIKA

Nikola Grubešić  dipl.ing.