Načelnik Mladen Mišurić-Ramljak uputio je Općinskom vijeću Zahtjev za sazivanje 3. redovite sjednice. Na predloženom dnevnom redu naći će  se četrnaest točaka među kojima je i Odluka o upotrebi imena Općine Kiseljak.

Ovom Odlukom definirat će se upotreba imena Općine Kiseljak za pravne i fizičke osobe i naziv proizvoda koji će biti dužni plaćati godišnju naknadu.

Zahtjev za upotrebu imena Općine Kiseljak rješavati će Načelnik u skladu s kriterijima za utvrđivanje istog.

Izuzeti od plaćanja naknade imena Općine Kiseljak bit će javna poduzeća i druge pravne osobe čiji je utemeljitelj Općina a  koje obavljaju djelatnosti od posebnog društvenog interesa za općinu.