Bosna i Hercegovine
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Srednjobosanski kanton
Općina Kiseljak
Načelnik općine Kiseljak
 

 

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH (”Sl. novine FBiH” br. 49 od 30.08.2006. godine), i na temelju članka 39. Statuta Općine Kiseljak (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” br. 03/09), Načelnik općine Kiseljak donosi
 

 

ODLUKU
o dodjeli sredstava iz proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture, mladih, ekologije i zaštite životinja u 2019. godini

 

 

1. Na temelju Zapisnika Povjerenstva za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Kiseljak, od 01.07.2019. godine, a po prijavi na Javni natječaj za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture, mladih, ekologije i zaštite životinja u 2019. godini, br.01-40-1559/19 od 27.05.2019. godine, izvršiti isplatu kako slijedi:

 

 

Br.

Status:

Naziv:

Iznos u KM:

1.

HKD

”NAPREDAK” KISELJAK

     4.500,00

2.

HKUD

”FRA KARLO KUJUNDŽIĆ” KISELJAK

     4.500,00

3.

HKUD

”BEĆARAC” LEPENICA

     4.500,00

4.

UDRUŽENJE

”KISELJAČKE MAŽORETKINJE

     2.000,00

5.

KUD

”IZVOR 08” KISELJAK

     4.500,00

6.

UDRUGA MLADIH

 ”EFEKT” KISELJAK

     4.500,00

7.

UDRUGA

 ”ŠAPA” KISELJAK

     1.000,00

8.

UDRUŽENJE GRAĐANA

”NOVUM” KISELJAK

     1.500,00

9.

UDRUGA

 ”ARKA”KISELJAK

     2.000,00

10.

UDRUGA

 ”NAŠA DJECA” KISELJAK

     2.400,00

11.

EKO UDRUGA

 ”ZELENI RAST” KISELJAK

     2.500,00

12.

UDRUŽENJE MLADIH

”KISS” KISELJAK

     3.000,00

13.

HKUD

”GROMILJAK” KISELJAK

     2.500,00

14.

UDRUŽENJE

”VIJEĆE MLADIH” KISELJAK

     1.000,00

15.

UDRUGA MLADIH

”KORAK” BRNJACI

     2.000,00

16.

UDRUGA GRAĐANA

”ART” KISELJAK

    1.500,00

17.

UDRUGA

”KISELJAČKI DIŠPET”

    1.500,00

18.

UDRUGA

”ŠARENO BRDO” KISELJAK

    1.500,00

19.

UDRUŽENJE

”TRIJUMF” KISELJAK

    1.800,00

20.

LD

”ZAHOR” KISELJAK

    2.000,00

21.

UDRUGA GRAĐANA

”VICTORIA” KISELJAK

    2.000,00

22.

UBO

”FATIH” KISELJAK

    4.500,00

      23.

UDRUŽENJE

”CARIOCE” KISELJAK

    2.800,00

       24.

UDRUŽENJE GRAĐANA

”INTELEKT” KISELJAK

    2.000,00

 

2. Isplatu po ovoj Odluci izvršit će Služba za financije Općine Kiseljak, iz sredstava namijenjenih za kulturu Proračuna Općine Kiseljak, ekonomski kod:614121.
 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 
NAĈELNIK
OPĆINE KISELJAK
Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.