Donosimo Odluku o dodjeli stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna i ostala zanimanja u akademskoj 2018./2019. godini.

 

 

 

Stipendije Općine Kiseljak dobili su svi studenti, koji nisu ostvarili stipendije drugog davatelja. Ugovore o stipendiranju studenta u akademskoj 2018./2019.godini, studenti će potpisati 6. svibnja u 11 sati u Vijećnici Općine Kiseljak. 

 

 

 

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH  (”Sl. novine F BiH” br. 49 od 30. 8. 2006. godine) i članka 39. Statuta Općine Kiseljak (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” br. 03/09), a po preporuci Povjerenstva za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2018./2019. godinu Načelnik općine Kiseljak donosi

 

 

 

ODLUKU O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA KOJI SE OBRAZUJU ZA DEFICITARNA I OSTALA ZANIMANJA U AKADEMSKOJ 2018./2019. GODINI

 

 

 

Članak 1.

 

 

 

Stipendije studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u akademskoj 2018./2019. godini dodijelit će se slijedećim studentima:

 

 • 1. Nirmela (Mersudin) Fazlihodžić   200,00 KM  mjesečno  (10 mjeseci),

 • 2. Katarina (Josip) Dragojević          200,00 KM  mjesečno  (10 mjeseci),

 • 3. Valentina (Josip) Dragojević        200,00 KM  mjesečno  (10 mjeseci),

 • 4. Ivana (Mladen) Vučić                   200,00 KM  mjesečno  (10 mjeseci),

 • 5. Amra (Nasir) Babaluk                  200,00 KM  mjesečno  (10 mjeseci),

 

Stipendije studentima koji se obrazuju za ostala zanimanja u akademskoj 2018./2019. godini dodijelit će se slijedećim studentima:

 

 • 1. Ajla (Elvedin) Rahmanović     100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 2. Ana (Mario) Marjanović          100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 3. Iva (Marko) Biletić                  100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),        
 • 4. Arijana (Suvad) Grahić           100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 5. Josip (Zrinko) Franjić              100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),        
 • 6. Filip (Zvonko) Iviš                  100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 7. Ibrahim (Midhat) Emšo         100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 8. Mario (Miroslav) Duno           100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 9. Marjan (Mijodrag) Antičević     100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 10. Monika (Dragan) Matić            100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 11. Leona (Mirko) Blaškić               100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),      
 • 12. Ivona (Velimir) Bencun            100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 13. Ivana (Pero) Matić                  100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 14. Amila (Avdo) Smajić                100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 15. Martina (Vinko) Galić              100,00 KM mjesečno (10 mjeseci), 
 • 16. Antonela (Nedeljko) Vidović     100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 17. Sara (Spomenko) Bošnjak       100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 18. Marica (Slađana) Dasović         100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 19. Antonija (Slavko) Vujica        100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 20. Melisa (Zijad) Hasić               100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 21. Emina (Elmedin) Ajanović       100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 22. Ivana (Drago) Raos                100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 23. Andrea (Nedeljko) Knežević   100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 24. Tina (Ivica) Tomičić                  100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 25. Ivan (Mijo) Cetina Dadić         100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 26. Ena (Mijo) Brkić                     100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 27. Ivona Branko) Barešić           100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 28. Adin (Edin) Vrbić                   100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 29. Anamarija (Slavko) Kvasina   100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 30. Katarina (Blaženko) Barišić    100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 31. Petar (Marinko) Ivanković    100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 32. Mija (Mladen) Vučić             100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 33. Irma (Elmedin) Ajanović        100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 34. Lorena (Anđelko) Trogrlić      100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 35. Maja (Bruno) Slomo              100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 36. Petar (Nenad) Rajić            100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 37. Lamija (Alija) Emšo              100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 38. Irena (Nenad) Rajić            100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 39. Luka (Željko) Trogrlić           100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 40. Andrea (Ljupko) Anić          100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 41. Lorena (Mladen) Marić      100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 42. Harun (Ifet) Fatić             100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 43. Marin (Zoran) Anđelić      100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 44. Nedim (Zijad) Mustajbegović 100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 45. Zana (Nedžad) Imamović     100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 46. Karlo (Darijo) Gardavski    100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 47. Merima (Šefik) Durić        100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 48. Marko (Vlatko) Barišić       100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 49. Mirnesa (Munib) Junuzović   100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 50. Marin (Vlatko) Pecirep          100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 51. Martina (Zdravko) Škoro     100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 52. Harun (Sead)Sinanbašić    100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 53. Ajdin (Edin) Grošo              100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 54. Josipa Petra (Davor) Pravdić 100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 55. Lejla (Kasim) Emšo               100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 56. Ana (Franjo) Gluvić               100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 57. Matej ( Dragan) Šunjić        100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 58. Vedran (Zeljo) Glavočević   100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 59. Sumeja (Edin) Huseinović    100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 60. Domagoj (Vlado) Šteko        100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),
 • 61. Vana (Jozo) Kujundžić          100,00 KM mjesečno (10 mjeseci),

 

Članak 2.

 

Plaćanje po ovoj Odluci izvršit će Služba za financije, proračun i poslove riznice Općine Kiseljak, iz sredstava namijenjenih za stipendije proračuna Općine, na tekuće račune navedenih studenata iz Članka 1. ove Odluke, a na temelju potpisanog Ugovora o stipendiranju studenata u akademskoj 2018./2019. godini.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Dana 27. 1. 2019. godine raspisan je Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna i ostala zanimanja u akademskoj 2018./2019. godini. Povjerenstvo za dodjelu stipendija je izvršilo pregled pristiglih prijava te preporučilo studente koji ispunjavaju uvjete navedene u natječaju. Na  natječaj se prijavilo  77  kandidata od kojih  67   ispunjava sve uvjete iz natječaja.

 

Studenti koji ne ispunjavaju uvjete, ostvarili su stipendiju drugog davatelja. 

 

Studenti koji su ostvarili stipendiju drugog davatelja ili ne zadovoljavaju uvjete navedene u javnom natječaju:

 

 • 1. Valentina (Jozo) Bošnjak

 • 2. Aldin (Sabahudin) Arnautović

 • 3. Ivona (Ivica) Drljepan

 • 4. Nudžejma (Šefkija)Čolaković

 • 5. Svjetlana (Marijan) Dilber

 • 6. Anes (Almir) Zrno

 • 7. Ana (Pero) Matić

 • 8. Ana (Ivica) Rajić

 • 9. Stjepan (Slavko) Stanić

 • 10. Merjema (Izet) Duharkić

 • 11. Berina (Fahrudin) Hodžurda 

 

Obzirom na navedeno, donosim odluku kao u dispozitivu.

 

 

 

                                                                                             NAČELNIK

 

                                                                                      OPĆINE KISELJAK

 

                                                                            Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.