Stožer Civilne zaštite Općine Kiseljak održao je sjednicu 8. 11. 2021. godine, na kojoj je usvojen sljedeći Zaključak.

  1. Zadužuje se Služba civilne zaštite da prati stanje ugroženih područja od poplava i ukoliko ocjeni neposrednu opasnost od nastanka prirodne nesreće, da hitno uputi Naredbu o upotrebi Jedinice opće namjene mješovitog sastava, PVP, a po potrebi i angažiranje drugih pravnih lica i institucija.
  2. Uputiti apel građanima putem lokalnih portala: RTV HB, Art info. ba, Novum. ba i Kiseljak. ba, te web stranice Općine Kiseljak, da se pridržavaju svih higijensko-epidemioloških mjera ( nošenje zaštitne maske i rukavica, socijalna distanca i izbjegavanje javnih skupova), te da se jave u Dom zdravlja radi cijepljenja protiv COVID-a.
  3. Zadužuje se JU Dom zdravlje Kiseljak, da vrši nadzor zdravstvenog stanja osoba, koje su u samoizolaciji, te da vrši testiranje svih sumnjivih na korona virus.
  4. Zadužuje se PS Kiseljak, da vrši nadzor nad osobama koje je Higijensko epidemiološka služba Doma zdravlja Kiseljak Rješenjem odredila da moraju biti u samoizolaciji.

 

zaključci stožer CZ 08.11.2021.g.