Održana 8. redovita sjednica Općinskog vijeća Kiseljak

 1. 9. 2021. godine održana je 8. redovita sjednica Općinskog vijeća Kiseljak.

 

Na sjednici su razmatrane i usvojene slijedeće točke dnevnog reda

 

Dnevni red

 1. Odluka o izvršenju proračuna i proračunske pričuve Općine Kiseljak za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2021. godine
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima javnog nadmetanja za prodaju nekretnine temeljem Odluke o prodaji i kriterijima za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja broj: 01/1-27-2235/21 od 9. 7. 2021. godine i davanju ovlaštenja načelniku Općine da potpiše Ugovore o kupoprodaji nekretnine, KO Orahovo
 3. Odluka o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima javnog nadmetanja za prodaju nekretnine temeljem Odluke o prodaji i kriterijima za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja broj: 01/1-27-660/21 od 9. 7. 2021. godine i davanju ovlaštenja načelniku Općine da potpiše Ugovor o kupoprodaji nekretnine, ZM BAU ALUPLAST d.o.o.
 4. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja – KO Orahovo
 5. Odluka o utvrđivanju javnog dobra – puta, KO SP Podastinje
 6. Rješenje o ukidanju statusa javnog dobra – puta, KO Draževići
 7. Rješenje o ukidanju statusa javnog dobra – puta, KO Kuliješ
 8. Odluka o dopuni programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu za općinu Kiseljak
 9. Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kiseljak, KO Orahovo
 10. Odluka o općinskim administrativnim pristojbama
 11. Odluka o prodaji i kriterijima za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja, KO Brestovsko
 12. Informacija o poduzetim aktivnostima po Zaključku Općinskog vijeća Kiseljak broj: 01/1-20-1628/21 od 21. 5. 2021. godine
 13. Odluka o utvrđivanju javnog interesa izgradnja sportsko-rekreacijskog centra
 14. Odluka o prodaji neizgrađenog zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice, KO SP Podastinje
 15. Odluka o prodaji i kriterijima za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije, KO Brestovsko
 16. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja – KO Kuliješ
 17. Odluka o davanju ovlaštenja državnoj službenici