Sukladno Odluci o organiziranju i provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK („Sl. novine SBK/KSB, broj 16/20) trenutno se održavaju tematski sastanci (javne tribine) na temu Položaj općine u kontekstu Izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK (2005.-2025.).

Tribina za Općinu Kiseljak i Kreševo održana je 23. 3. 2021. godine u Vijećnici Općine Kiseljak a uz sudjelovanje općinskih i kantonalnih organa uprave, predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti općinske i kantonalne razine, predstavnika resornih općinskih službi, Nositelja pripreme i Nositelja izrade plana, kao i svih zainteresiranih građana.

Uvid u grafički i tekstualni dio Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK (2005.-2025.), može se vidjeti u službenim prostorijama svih općina KSB/SBK, a nalazi se i na web stranici Vlade KSB/SBK.