Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okliša i komunalne poslove

Općine Kiseljak 

                     P O N O V N A     O B A V I J E S T    I    P O Z I V

                                    

Za sve  poljoprivredne  proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak, koji su kod nadležne općinske službe upisani  u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata  RK ,

                               OBAVJEŠTAVAMO I  POZIVAMO   

                               da su odredbama Pravilnika o upisu 

 

OBVEZNI  PRIJAVITI  PROMJENE  PODATAKA  NA GAZDINSTVU

 

Poljoprivredni  proizvođači koji u ostavljenom roku ne izvrše promjene podataka u tekućoj godini , neće moći aplicirati na  konkretna  poticajna sredstva koja su predviđena odredbama Programa i Pravilnika nadležnih:  Federalnog  i Kantonalnog  Ministarstva za Poljoprivredu.  

 

       Rok  za obveznu prijavu ovih promjena je 31.03.2020.god.

 

Pozivamo i proizvođače koji planiraju pokrenuti proizvodnju za koju bi mogli potraživati određena poticajna sredstva da su obvezni upisati se u navedeni Registar Poljoprivrednih gazdinstava i klijenata. 

       Rok  za Upis  je 31.03.2020.god.

 

Prijave podataka se vrše  kod  nadležne općinske službe – zgrada općine Kiseljak ured br. 26 /II.

 

Sve potrebne  informacije mogu se  dobiti i  na kontakt telefon broj 030/877-815.