Općina Kiseljak

Dobro došli na web stranicu općine Kiseljak

Administracija općine

Svi odjeli općine Kiseljak

Zahtjevi

Zahtjevi odjela općine Kiseljak

Statut i proračun

Statut i proračun općine Kiseljak

Službeni glasnici

Službeni glasnici općine Kiseljak

Javne nabave

Javne nabave općine Kiseljak

Nijaz Bunjo, pomoćnik Načelnika, rukovoditelj službe, tel: 030/877-823, fax: 030/879-053

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Munib Bureković, viši referent za mobilizaciju ljudstva, MTS-a i opreme, tel: 030/877-823, fax: 030/879-053

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">Zvonko Trogrlić, viši referent za poslove opreativnog centra civilne zaštite, tel: 030/877-823, fax: 030/879-053

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dženana Sinanović, viši referent za izbjeglice i progonike, tel: 030/877-823, fax: 030/879-053

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anto Ban, referent za protupožarnu zaštitu, tel: 030/877-822, fax: 030/879-053

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Admir Zubača, stručni suradnik za zaštuitu i spašavanje, tel: 030/877-822, fax: 030/879-053

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.