Općina Kiseljak

Dobro došli na web stranicu općine Kiseljak

Administracija općine

Svi odjeli općine Kiseljak

Zahtjevi

Zahtjevi odjela općine Kiseljak

Statut i proračun

Statut i proračun općine Kiseljak

Službeni glasnici

Službeni glasnici općine Kiseljak

Javne nabave

Javne nabave općine Kiseljak

Služba za inspekcijski nadzor - Inspektorat

Zeljko Vučić, komunalni inspektor, tel: 030/877-825, fax: 030/877-077

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nikola Grubešić, Građevinski inspektor, tel: 030/877-825, fax: 030/877-077

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Prema odredbi članka 9. Odluke o organizaciji općinski službi za upravu, ova Služba je nadležna za sljedeće poslove:

  • uspostavljanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz vlastitih nadležnosti jedinice lokalne samouprave
  • vrši inspekcijski nadzor odnosno kontrolu na radom sudionika u građenju i održavanju građevine, i obavlja poslove inspekcijskog nadzora u prvom stupnju u oblasti urbanizma i građenja na temelju Zakona o prostornom uređenju i propisa donesenih na temelju tog zakona i poduzima zakonom propisane mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti
  • ostvaruje suradnju sa mjesnim područjima po pitanju bespravne gradnje i vodi evidencije bespravne gradnje na području općine
  • prati stanje zaštićenih zona i analizira stanje u toj oblasti
  • vrši inspekcijski nadzor, odnosno kontrolu iz oblasti komunalne djelatnosti i obavlja poslove inspekcijskog nadzora u prvom stupnju u oblasti komunalne djelatnosti na temelju Zakona o komunalnim djelatnostima i propisa donesenih na temelju tog zakona, i poduzima zakonom propisane mjere za otklanjanje utvrđene nepravilnosti
  • vodi upravni postupak, izrađuje prijedloge rješenja i drugih akata iz nadležnosti Službe
  • izrađuje potrebne izvještaje i informacije iz djelokruga Službe
  • vrši nadzor nad provođenjem okolišnih zakona iz nadležnosti općine
  • vrši nadzor na zaštiti lokalnih puteva na području općine