Općina Kiseljak

Dobro došli na web stranicu općine Kiseljak

Administracija općine

Svi odjeli općine Kiseljak

Zahtjevi

Zahtjevi odjela općine Kiseljak

Statut i proračun

Statut i proračun općine Kiseljak

Službeni glasnici

Službeni glasnici općine Kiseljak

Javne nabave

Javne nabave općine Kiseljak

 

Poziv (poziv)

Informacija o pregovaračkom postupku (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Asfaltiranje lokalnog puta Bilalovac-Šahinovićiu dužini 750.00 m i širine 2.6 m (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Rekonstrukcija i opremanje zgrade Centra za edukaciju i rehabilitaciju (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude- Nabava vodovodnog materijala za izgradnju sekundarne vodovodne mreže (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Nabava 40.000 tona tampona (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka - Nabava vodovodnog materijala (ovdje)

Izvješće o provedenom postupku - Rušenje zgrade u ulici "Žrtava domovinskog rata" (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Rušenje zgrade u ulici "Žrtava domovinskog rata" (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka - Rušenje zgrade u ulici "Žrtava domovinskog rata" (ovdje)

Izvješće o provedenom postupku - Rekonstrukcija zida sa ogradom na pješačkoj stazi u ulici "Grada Zaprešića" (ovdje)
Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Rekonstrukcija zida sa ogradom na pješačkoj stazi u ulici "Grada Zaprešića" (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka -Rekonstrukcija zida sa ogradom na pješačkoj stazi u ulici "Grada Zaprešića" (ovdje)

Izvješće o provedenom postupku - Čišćenje i nasipanje platoa ispred zgrade Centra za edukaciju i rehabilitaciju u ulici "Grada Zaprešića" (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Čišćenje i nasipanje platoa ispred zgrade Centra za edukaciju i rehabilitaciju u ulici "Grada Zaprešića" (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka - Čišćenje i nasipanje platoa ispred zgrade Centra za edukaciju i rehabilitaciju u ulici "Grada Zaprešića"  (ovdje)

Izvješće o provedenom postupku - Uklanjanje deponiranog otpada sa javnih površina (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Uklanjanje deponiranog otpada sa jabvnih površina (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka - Uklanjanje deponiranog otpada sa javnih površina (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka - Asfaltiranje pješačke staze MP Hrastovi (ovdje)

Obavijest o nabavi - Asfaltiranje pješačke staze u MP Hrastovi, u dužini 340m i širine 2m (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka - Asfaltiranje pješačke staze u MP Hrastovi, u dužini 340m i širine 2m (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka- nabava 40.000 tona tampona (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka - Rekonstrukcija krova OŠ "Kiseljak 1" Bilalovac (ovdje)

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavijesti (ovdje)

Odluka o poništenju postupka - Nabava peleta (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka - Nabava peleta (ovdje)

Izvješće o provedenom postupku Izrada elaborata zaštite izvorišta "Zeče polje" (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Izrada elaborata zaštite izvorišta "Zeče polje" (ovdje

Odluka o pokretanju postupka - Izrada elaborata zaštite izvorišta "Zeče polje" (ovdje)

Izvješće o provedenom postupku - Nabava projektora (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Nabava projektora (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka - Nabava projektora (ovdje)

Izvješće o provedenom postupku Rekonstrukcija vodovodne mreže u MP Milodraž  (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Rekonstrukcija vodovodne mreže u MP Milodraž (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka - Rekonstrukcija vodovodne mreže u MP Milodraž (ovdje)

Izvješće o provedenom postupku - Nabava analizatora rezidualnog klora sa mjernom ćelijom (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Nabava analizatora rezidualnog klora sa mjernom ćelijom (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka - Nabava analizatora rezidualnog klora sa mjernom ćelijom (ovdje)

Izvješće o provedenom postupku - Izrada glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice (spoj ulice "Grada Zaprešića" na ulicu "Bana Josipa Jelačića") (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude-Izrada glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice (spoj ulice "Grada Zaprešića" na ulicu "Bana Josipa Jelačića") (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka - Izrada glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice (spoj ulice "Grada Zaprešića" na ulicu "Bana Josipa Jelačića") (ovdje)

Izvješće o provedenom postupku - Izrada i postavljanje ograde u dužini 33m i rukohvata u dužini 22m (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Izrada i postavljanje ograde u dužini 33m i rukohvata u dužini 22m (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka - Izrada i postavljanje ograde u dužini 33m i rukohvata u dužini 22m (ovdje)

Izvješće o provedenom postupku - Rekonstrukcija i opremanje zgrade Centra za edukaciju i rehabilitaciju - I faza (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Rekonstrukcija i opremanje zgrade Centra za edukaciju i rehabilitaciju - I faza (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka - Rekonstrukcija i opremanje zgrade Centra za edukaciju i rehabilitaciju - I faza (ovdje)

Izvješće o provedenom postupku -  Nabava aparata za disanje za potrebe rada PVP-a Kiseljak (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Nabava aparata za disanje za potrebe rada PVP-a Kiseljak (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka - Nabava aparata za disanje za potrebe rada PVP-a Kiseljak (ovdje)

Odluka  o izmjeni plana javnih nabava - Nabava aparata za disanje za potrebe rada PVP-a Kiseljak (ovdje)

Izvješće o provedenom postupku Nabava informatičke opreme (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Nabava informatičke opreme  (ovdje)                                                                                                                  

Odluka o pokretanju postupka - Nabava informatičke opreme (ovdje)

Izvješće o provedenom postupku - Nabava MTS-a za pripadnike PVP Općine Kiseljak (ovdje

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Nabava MTS-a za pripadnike PVP Općine Kiseljak (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka - Nabava MTS-a za pripadnike PVP Općine Kiseljak (ovdje)

Odluka  o izmjeni plana javnih nabava - Nabava MTS-a za potrebe PVP-a (ovdje)

Obavijest o nabavi- Nabava asfalta marke BNHS 16 u količini od 6000 tona (ovdje)

Izvješće o provedenom postupku -Nabava kabela SKS 2x16 mm i PP-Y 3x1,5 mm, za izgradnju javne rasvjete (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Nabava kabela SKS 2x16 mm i PP-Y 3x1,5 mm, za izgradnju javne rasvjete (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka - Nabava kabela SKS 2x16 mm i PP-Y 3x1,5 mm, za izgradnju javne rasvjete (ovdje)

Odluka  o dopunama plana javnih nabava - Nabava kabela SKS 2x16 mm i PP-Y 3x1,5 mm, za izgradnju javne rasvjete (ovdje)

Izvješće o provedenom postupku - Nabava radne odjeće za potrebe rada PVP-a (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Nabava radne odjeće za potrebe rada PVP-a (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka - Nabava radne odjeće za potrebe rada PVP-a (ovdje)

Izvješće o provedenom postupku- Premještanje tijela javne rasvjete (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude- Premještanje tijela javne rasvjete (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka- Premještanje tijela javne rasvjete (ovdje) 

Izvješće o provedenom postupku - Sječa stabala i izvlačenje drva (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Sječa stabala i izvlačenje drva (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka - Sječa stabala i izvlačenje drva (ovdje)

Izvješće o provedenom postupku-Nabava LED žarulja E27 -30W (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Nabava LED žarulja E27- 30W  (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka - Nabava LED žarulja E27 -30W (ovdje)

Izvješće o provedenom postupku- Radovi na adaptaciji Hrvatskog doma Brnjaci  (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude- Radovi na adaptaciji Hrvatskog doma Brnjaci (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka- Radovi na adaptaciji Hrvatskog doma Brnjaci (ovdje)

Obavijest o nabavi- Centar za edukaciju i rehabilitaciju (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka- Centar za edukaciju i rehabilitaciju (ovdje) 

Izvješće o provedenom postupku- Održavanje službenih motornih vozila  (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude- Održavanje službenih motornih vozila (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka- Održavanje službenih motornih vozila (ovdje) 

Izvješće o provedenom postupku- Nabava higijenskih sredstava (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude- Nabava higijenskih sredstava  (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka- Nabava higijenskih sredstava (ovdje)

Obavijest o nabavi- Nabava 40.000 t tampona (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka- 40.000 t tampona (ovdje)

Izvješće o provedenom postupku- Nabava radne opreme (ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude- Nabava radne opreme (ovdje

Odluka o pokretanju postupka- Rekonstrukcija i opremanje zgrade za edukaciju i rehabilitaciju- I faza (ovdje)

Odluka o pokretanju postupka- Nabava radne opreme (ovdje)

Plan javnih nabava za 2018. godinu (ovdje)