Općina Kiseljak

Dobro došli na web stranicu općine Kiseljak

Administracija općine

Svi odjeli općine Kiseljak

Zahtjevi

Zahtjevi odjela općine Kiseljak

Statut i proračun

Statut i proračun općine Kiseljak

Službeni glasnici

Službeni glasnici općine Kiseljak

Javne nabave

Javne nabave općine Kiseljak

9 memorandum naslov 

 

 

  Memorandum o suradnji 

 

 

 

 

 

 

 

U uredu načelnika 9. siječnja potpisan je Memorandum o suradnji za izradu Akcijskog plana za borbu protiv korupcije u Općini Kiseljak. Potpisnici Memoranduma su Općina Kiseljak i Udruženje Infohouse Sarajevo.

Ugovor su potpisali u ime Općinskog načelnika, Tajnik općine Dragomir Lučić i direktorica fondacije Infohouse Đenana Alđuz.

Memorandum je potpisan u okviru projekta ''Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina/gradova na izradi akcijskog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou''. Projekt se uz podršku USAID-a realizira i uz pomoć Antikorupcijske mreže u BiH, Account i Udruženjem Aldi iz Goražda.

9.memorandum

 

Izradi dokumenta pored općine Kiseljak pristupila je i Općina Fojnica, te se nalaze u 35 općina u F BiH koje su u protekle 3 godine krenule sa izradom projekta u borbi protiv korupcije.

Akcijski plan za borbu protiv korupcije usklađen je državnom i kantonalnom strategijom za borbu protiv korupcije.

 

Potrebno je definirati koje će aktivnosti biti u akcijskom planu te krenuti sa radnom grupom u izradu plana koji će biti dostavljen Općinskom vijeću i Načelniku na usvajanje. Memorandum o suradnji zaključuje se na šest mjeseci.

Dragomir Lučić iskazao je zahvalu fondacijama na suradnji, te kazao kako je izrada akcijskog plana od velikog značaja za Općinu Kiseljak.

 

Iako ne postoji jedinstven recept za borbu protiv korupcije na lokanom nivou, izrada antikorupcijskih akcijskih planova pokazala se kao dobar preventivni format koji predstavlja poštivanje preporukama koje su definirane u državnoj strategiji borbe protiv korupcije za razdoblje 2015 - 2019. godina.