Općina Kiseljak

Dobro došli na web stranicu općine Kiseljak

Administracija općine

Svi odjeli općine Kiseljak

Zahtjevi

Zahtjevi odjela općine Kiseljak

Statut i proračun

Statut i proračun općine Kiseljak

Službeni glasnici

Službeni glasnici općine Kiseljak

Javne nabave

Javne nabave općine Kiseljak

IMG 4a21f52746cc6edb177bb64cb981139d V 

 

  Najava sjednice 

 

 

 

 

 

 

19. redovita sjednica Općinskog vijeća Kiseljak održat će se 31. 1. 2019. godine u 17 sati, u Općinskoj vijećnici. 

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red

 1. Odluka o tekućim transferima
 2. Odluka o komunalnoj naknadi
 3. Odluka o vrijednosti obračunske jedinice-boda za 2019. godinu, za izračunavanje komunalne naknade
 4. Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni korisne stambene površine u općini Kiseljak za 2018. godinu
 5. Odluka o sufinanciranju asfaltiranja lokalnih i nerazvrstanih putova na području općine Kiseljak za 2019. godinu
 6. Odlukao  razrješenju Člana Općinskog izbornog Povjerenstva Kiseljak
 7. Odluka o imenovanju Člana Općinskog izbornog Povjerenstva Kiseljak
 8. Odluka o usvajanju Izvješća o provedenim aktuvnostima javnog nadmetanja, za prodaju nekretnine putem javne licitacije (parcela br. 1999/4 ''Luka'' K.O. Brestovsko)
 9. Odluka o usvajanju Izvješća o provedenim aktuvnostima javnog nadmetanja, za prodaju nekretnine putem javne licitacije (parcela br. 1999/6 ''Luka'' K.O. Brestovsko)
 10. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
 11. Rješenje – Utvrđivanje statusa javno dobro – put
 12. Odluka o prodaji neizgrađenog zemljišta neposrednom pogodbom – Selver Bašić
 13. Odluka o prodaji neizgrađenog zemljišta neposrednom pogodbom – Sead Selman
 14. Rješenje o imenovanju Povjerenstava za nastavak izlaganja na nekretninama u K.O. Gomionica, Gromiljak, Brestovsko, Višnjica i Orahovo