Na temelju Programa i Uputstva o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu Poticaja primarnoj proizvodnji za 2021. godine iz proračuna  KSB/SBK,  Služba za gospodarstvo, urbanizam ,zaštitu okoliša i komunalne poslove,  objavljuje

  P O Z I V

 Poljoprivredni  proizvođači, fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak, koji su upisani  u Registar (RPG) i Registar klijenata  RK, koji  ispunjavaju opće i posebne uvjete propisane  gore navedenim programom i uputstvom,

 Prijave i zahtjeve na konkretna  poticajna sredstva  u biljnoj i animalnoj proizvodnji podnose putem lokalnog ureda u općini Kiseljak br.  29,  na obrascu Z-1 .

POZIV PREUZMITE OVDJE

UPUTSTVO 2021.