Na temelju Programa i Uputstva o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu Poticaja primarnoj proizvodnji za 2020.god. iz Proračuna  KSB/SBK, Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak objavljuje

 

P O Z I V

 

Poljoprivredni  proizvođači, fizičke i pravne osobe s područja općine Kiseljak, koji su upisani  u Registar (RPG) i Registar klijenata  RK, koji  ispunjavaju opće i posebne uvjete propisane  gore navedenim programom i uputstvom, mogu se prijaviti i uputiti zahtjeve  za konkretna  poticajna sredstva  u biljnoj i animalnoj proizvodnji putem lokalnog ureda u Općini Kiseljak, na obrascu Z-1.

Ovim putem ih obavještavamo  o  rokovima  za podnošenje Z-1 Obrazaca (prijava proizvodnji i potrebna dokumentacija) kako slijedi:

 

A- ANIMALNA PROIZVODNJA

A-1  Potpora za pčelarstvo – poboljšanje kontrole zdravstvenog stanja pčelinjih zajednica

Novčanu potporu za poboljšanje kontrole zdravstvenog stanja pčelinjih zajednica mogu ostvariti pčelari koji imaju najmanje 20 pčelinjih društva koja su pod stalnim veterinarskim nadzorom i koji su upisani u Registar pčelara i pčelinjaka pri nadležnoj općinskoj Službi, sukladno s Pravilnikom o pčelarstvu („Službene novine FBiH”, br. 31/18). Potpora za pčelare iznosi 5,00 KM po pčelinjem društvu, ovisno od broja podnesenih zahtjeva i ne može biti veća od 1.000,00 KM po podnesenom zahtjevu. Konačan iznos potpore po pčelinjoj zajednici bit će utvrđen  nakon konstatacije ukupno prijavljenih pčelinjih zajednica koja su predmet potpore.

Za ostvarivanje prava na potporu korisnik općinskoj Službi ili Ministarstvu, najkasnije do 15.10.2020. godine, dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:

 1. a) da je upisan u RPG ili RK (dokaz: upisan broj iz RPG/RK u Obrazac Zahtjeva)
 2. b) potvrdu o provedenim obveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);
 3. c) potvrdu o upisu u Registar pčelara i pčelinjaka
 4. d) uvjerenje o izmirenim dospjelim poreskim obvezama u skladu s Poglavljem II. stavak 9. točka a) i b) ovog Uputstva
 5. e) potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom transakcijskom računu korisnika.

 

A-2 Potpora za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica

Novčanu potporu za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji imaju najmanje 2, a najviše 5 rasplodnih krmača ili nazimica, koje su pod stalnim veterinarskim nadzorom. Iznos  novčane potpore je  150,00 KM po grlu. Konačan iznos potpore po krmači/nazimici bit će utvrđen nakon konstatacije ukupno prijavljenih poljoprivrednih proizvođača koja su predmet potpore.

Za ostvarivanje prava na potporu korisnik općinskoj Službi ili  Ministarstvu, najkasnije do 15.10.2020. godine, dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:

 1. a) da je upisan u RPG ili RK (dokaz: upisan broj iz RPG/RK u Obrazac Zahtjeva)
 2. b) potvrdu o provedenim obveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);
 3. c) potvrdu ili izvod iz jedinstvenog registra domaćih životinja kojeg izdaje Federalni agromediteranski zavod Mostar u skladu s Pravilnikom o obilježavanju sitnih životinja,
 4. d) uvjerenje o izmirenim dospjelim poreskim obvezama u skladu sa Poglavljem II. stavak 9. točka a) i b) ovog Uputstva
 5. e) potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom transakcijskom računu korisnika.

 

A-3 Stimulacija farmskog uzgoja krava

Novčanu potporu za stimulaciju farmskog uzgoja krava mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji su u sustavu otkupa mlijeka i posjeduju najmanje 5 muznih krava koja su pod stalnim veterinarskim nadzorom. Iznos novčane potpore  je  100,00 KM po grlu, ovisno od broja podnesenih zahtjeva i ne može biti veći od 2.000,00 KM po podnesenom zahtjevu. Konačan iznos potpore po grlu bit će utvrđen nakon konstatacije ukupno prijavljenih poljoprivrednih proizvođača  koja su predmet potpore.

Za ostvarivanje prava na potporu korisnik općinskoj Službi ili  Ministarstvu, najkasnije do 15.10.2020. godine, dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:

 1. a) da je upisan u RPG ili RK (dokaz: upisan broj iz RPG/RK u Obrazac Zahtjeva)
 2. b) pasoš goveda na ime klijenta (dostavlja se neovjerena kopija, a original mora imati na farmi);
 3. c) ugovor s registriranim otkupljivačem, odnosno prerađivačem kojem isporučuje mlijeko;
 4. d) potvrdu o provedenim obveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);
 5. e) potvrdu o izmirenim dospjelim poreskim obvezama u skladu s Poglavljem II. stavak 9. točka a) i b) ovog Uputstva
 6. f) potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom transakcijskom računu korisnika.

 

B-BILJNA PROIZVODNJA

 B – 1 Potpora za proizvodnju maline

Novčanu potporu za proizvodnju maline mogu ostvariti proizvođači maline čije se parcele nalaze na području Kantona Središnja Bosna i imaju zaključen ugovor s registriranim otkupljivačem koji je i prerađivač na području FBiH i koji predaju otkupljivaču/prerađivaču minimalno 800  kg, a maksimalno 10 000 kg maline. Konačan iznos potpore po jednom kg bit će utvrđen nakon utvrđivanja prijavljene količine maline koji će biti predmetom potpore. Potpora za proizvođače maline iznosi 0,20 KM/kg, ovisno od broja podnesenih zahtjeva.

Za ostvarenje prava na potporu korisnik općinskoj Službi ili Ministarstvu, najkasnije do 15.11.2020. godine, u orginalu ili ovjerenoj kopiji  dostavlja slijedeću dokumentaciju:

 1. da je upisan u RPG ili RK (dokaz: upisan broj iz RPG/RK u Obrazac Zahtjeva)
 2. ugovor s otkupljivačem/prerađivčem
 3. potvrda (potpisana i pečatom ovjerena) od strane otkupljivača/prerađivača za kojeg je dostavljen ugovor, o ukupnoj predatoj količini malina u 2020. godini  na ime proizvođača
 4. uvjerenje o izmirenim dospjelim poreskim obvezama u skladu s Poglavljem II. stavak 9. točka a) i b) ovog Uputstva
 5. potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom transakcijskom računu korisnika

 

C-KAPITALNA ULAGANJA

C- 1  Potpora za izgradnju štalskih objekata

Novčanu potporu za izgradnju započetih ili izgrađenih štalskih objekata u 2019. godini   i tijekom 2020. godine (do krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva)  mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači (fizičke osobe), koji imaju registriranu poljoprivrednu djelatnost (kao osnovnu ili dopunsku  djelatnost registriranu po zakonu o obrtu) i pravni subjekti koji se bave stočarskom proizvodnjom i čije je sjedište na području Kantona Središnja Bosna. Novčana potpora iznosi 30% od predračuna i predmjera radova koji su sastavni dio Projekta. Maksimalan iznos potpore je 10.000,00 KM po podnositelju zahtjeva, pravdan fiskalnim računima i poreznom fakturom.

Klijent koji je u posljednje tri godine ostvario pravo na ovaj vid potpore, u ovom organu, ne ostvaruje pravo u 2020. godini, ako se radi o štalskom objektu na koji je već ostvario potporu. Isto se utvrđuje uvidom u dostavljene urbanističke suglasnosti.

Za ostvarenje prava na potporu korisnik općinskoj Službi ili Ministarstvu, najkasnije do 15.11.2020. godine, dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:

 1. a) da je upisan u RPG ili RK (dokaz: upisan broj iz RPG/RK u Obrazac Zahtjeva)
 2. b) rješenje o registraciji samostalne poljoprivredne djelatnosti izdato od

nadležne Općine (za registrirane obrtnike)

 1. d) urbanističku ili građevnu dozvolu za štalski objekat, ne stariju od dvije godine
 2. e) dio projektne dokumentacije koji se odnosi na predmjer i predračun radova
 3. f) poreznu fakturu i fiskalni račun o nabavi građevnog materijala
 4. g) uvjerenje o izmirenim dospjelim poreskim obvezama u skladu  s  Poglavljem II. stavak 9. točka a) i b) ovog Uputstva
 5. h) potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom transakcijskom računu korisnika

Zahtjevi,  s kompletnom dokumentacijom, se podnose u Općinu Kiseljak,  Ured broj 29 /II  Informacije  na kontakt telefon broj 030/877-816.

 

 

RUKOVODITELJ SLUŽBE

ZA GOSPODARSTVO

Nikola Grubešić  dipl.ing.