Općina Kiseljak i Općina Kreševo, zastupane od strane načelnika Mladena Mišurića-Ramljaka i Renata Pejaka, potpisale su Sporazum o zajedničkoj izgradnji lokalne ceste koja povezuje naseljena mjesta Bukva (općina Kreševo) i Ljetovik (općina Kiseljak).

Sporazumne strane zajednički će uraditi premjer radova neophodnih za asfaltiranje spomenute ceste,  Općina Kiseljak će osigurati materijal za asfaltiranje, a Općina Kreševo će, sukladno Zakonu o javnim nabavama, odabrati izvođača radova, te će istog platiti.