Načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić-Ramljak i predstavnica poduzeća ”FLEX INVEST” d.o.o. gđa. Elma Sinanović potpisali su Ugovor o nabavi i ugradnji ograde na Gradskom groblju. Ugovor je sklopljen na temelju rezultata provedenog konkurentskog postupka javne nabave