Sagledavajući stanje naplate komunalne naknade utvrđeno je kako veliki broj obveznika nije izmirio obveze plaćanja komunalne naknade za 2019. i 2020. godinu prema dostavljenim Rješenjima od strane Službe za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a sukladno usvojenoj Odluci o komunalnim naknadama broj: 01/1-02-1219/19 od 12. 4. 2019. godine (Službeni glasnik Općine Kiseljak  broj 2/19).

Stoga pozivamo sve vlasnike stanova, kuća i poslovnih prostora da što skorije izmire obveze, po Rješenjima koja su ranije primili.

Ujedno podsjećamo kako su Rješenja o komunalnim naknadama trajnog karaktera i obveza plaćanja  proizlazi za svaku narednu godinu, te napominjemo da planiraju izmirenje spomenutih obveza i za 2021. godinu, prema važećim Rješenjima.

Izmirite svoja dugovanja kako bi, na obostrano zadovoljstvo, izbjegli naplatu istih sudskim putem.