Bosna  i  Hercegovina

Federacija  Bosne  i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna /

Srednjobosanski Kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje

Broj: 03-24 –sl – 3 /19

Kiseljak, 06.03. 2019. god.

 

 

 

                                 O B A V I J E S T    I    P O Z I V

                                    

                                   Za sve  PČELARE ( fizička i pravna lica )

 sa područja općine Kiseljak, NEOVISNO O UKUPANOM  BROJU KOŠNICA KOJE POSJEDUJU  koji su kod nadležne općinske službe Upisani  u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata  RK ,

 

                                 OBAVIJEŠTAVAM I POZIVAMO   

                       da su odredbama Pravilnika o  PČELARSTVU

                         (Sl.N.FBiH, broj 31/18 , članak 9. Točka 2. )

 

OBVEZNI  UPISATI SE U REGISTAR PČELARA I PČELINJAKA FBiH

 

 

Pozivamo i proizvođače – PČELARE  koji  nisu upisani u navedeni RPG  da se  upišu Registar Poljoprivrednih gazdinstava i klijenata, obzirom da je upis u ovaj Registar uvjet za upis u Registar Pčelara.

 

       Rok za Upis  je  najkasnije do 15.05.  tekuće godine .

 

Prijave podataka se vrše  kod nadležne općinske službe – zgrada općine Kiseljak ured br. 26 /II.

 

Sve potrebne  informacije mogu se  dobiti i  na kontakt telefon broj 030/877-815. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                               POMOĆNIK   NAČELNIKA

                                                                                                     Marinko  Komšić dipl.ing.

 

 

 

Pravilnik-pcelarstvo