U hotelu Bank u Kiseljaku upriličeno je potpisivanje Izbornog etičkog kodeksa, u organizaciji Misije OESS-a u BiH i općinskih tijela vlasti.

Kodeks su potpisali predstavnici političkih stranaka i koalicija, te neovisni kandidati koji sudjeluju na Lokalnim izborima 2020. godine, na području općine Kiseljak.

Potpisivanjem Kodeksa oni su se obvezali na poštivanje načela zakonitosti, demokracije, transparentnosti, uzajamnog poštivanja, kulture političkog dijaloga i slično.

Misija OESS-a u BiH podržava ovu inicijativu u 25 općina u našoj zemlji, a potpisivanju u Kiseljaku nazočio je i šef Terenskog ureda OESS-a u Travniku, Will Richard.

Načelnik općine Kiseljak, Mladen Mišurić-Ramljak, naglasio je kako očekuje da se tijekom kampanje svi potpisnici pridržavaju načela preciziranih Kodeksom.