Načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić-Ramljak posjetio je sve osnovne i srednje škole na području općine Kiseljak. 

Sastancima su pored ravnatelja škola nazočila i Vijeća roditelja, a tema je aktualan zakonski proces prenošenja mjerodavnosti sa županijske na općinsku razinu vlasti, o kojem smo vas već ranije informirali.

Cilj ovih organiziranih sastanaka jeste prvenstveno upoznati Vijeće roditelja, kao i prosvjetne djelatnike o navedenom procesu, te ukazati na sve prednosti koje bi škole stekle u istom, obzirom mjerodavno ministarstvo ŽSB zanemaruje svoje zakonom propisane obveze prema osnovnom i srednjem obrazovanju u općini Kiseljak.

Također, na aktualnu temu danas 26.04.2019. godine, s početkom u 10.00 sati, održat će se i Javna rasprava u Vijećnici Općine Kiseljak, na kojoj će svi  zainteresirani moći iskazati svoje mišljenje.