Načelnik Mladen Mišurić-Ramljak boravio je u radnoj posjeti  općine Vitez, gdje održan sastanak s načelnicima općina Novi Travnik, Kreševa, Dobretića i Viteza. Domaćin sastanka bio je  načelnik općine Vitez,  Boris Marjanović.

Tema sastanak bila je rad općina u uvjetima pandemije COVID-19, kao i razmjena iskustva u radu općinskih načelnika i trenutni projekti u općinama.

Naglasak je stavljen na buduću suradnju između općina na socijalnoj i gospodarskoj razini.