Danas je potpisan sporazum između Općine Kiseljak i Doma zdravlja Kiseljak o provođenju preventivne laboratorijske pretrage PSA ( tumorski  marker specifičan za prostatu), koja se koristi u ranom otkrivanju karcinoma prostate.

Preventivna pretraga će se obaviti na 300 muškaraca starosne dobi od 50 godina i više sa područja općine Kiseljak u periodu od 3 mjeseca.

Troškove laboratorijskih pretraga će platiti Općina Kiseljak.

Ovim putem se pozivaju svi zainteresirani da se od 3. travnja pa do 5. srpnja 2019. godine jave svojim liječnicima i sa uputnicom dođu u laboratoriju Doma zdravlja Kiseljak, radi obavljanja pretrage.