Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalni hidrometeorološki zavod

Na temelju dostupnih meteoroloških, hidroloških prognoza i raspoloživih platformi uključujući EFAS, šaljemo:

OBAVIJEST br. 6/2024
o mogućim bujicama / klizištima

Sliv: Slivovi u FBiH

Područje i opis događaja: Uslijed obilnih padavina, lokalno vrlo jakog intenziteta, koje se očekuju sutra, 02. 07. 2024. godine na području Federacije BiH, moguća je pojava bujičnih i urbanih poplava.

Očekivani početak događaja: 02. 07. 2024. godine

Očekivani vrh vodnog vala: 02. 07. 2024. godine

Napomena:
Za vodotoke koji su pod vještačkim utjecajima nije moguće dati pouzdanu prognozu.

Vremenska prognoza, prognoza padavina za potrebe Federalnog operativnog plana odbrane od poplava, nalaze se na stranici: www.fop.fhmzbih.gov .ba

Obavijest pripremila:

Azra Babić
Sektor hidrologije, Odsjek za prognozu i bilans voda
Tel.: 00387 33 276 733.

U Sarajevu 01.07.2024 g. u 09:30 sati

 

Obaviješteni:
 Agencija za vodno područje sliva Jadranskog mora
 Agencija za vodno područje sliva rijeke Save
 Federalna civilna zaštita
 Ministarstvo sigurnosti BiH, Centar 112