33. redovita sjednica  Općinskog vijeća, održat će se dana  16. 7. 2024. godine u 19 sati. Sjednica će se održati u zgradi Vijećnice Općine Kiseljak.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red 

 1. Odluku o Izmjenama Odluke o izvršavanju   proračuna  Općine   Kiseljak   za  godinu
 2. Zaključak – Dokument okvirnog proračuna Općine Kiseljak za razdoblje 2025.-2027. godine
 3. O izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaću i naknada plaće izabranih dužnosnika, općinskog načelnika, nositelja izvršnih funkcija, savjetnika, općinskog pravobranitelja, zamjenika općinskog pravobranitelja, državnih službenika i namještenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave Općine Kiseljak
 4. Rješenje o imenovanju koordinacijskog tijela za prevenciju nasilja u obitelji na području općine Kiseljak
 5. Odluka o dodjeli Plakete Općine Kiseljak poduzeću „INOMA“ d.o.o. Kiseljak
 6. Odluka o dodjeli Plakete Općine Kiseljak Perini Mejić
 7. Odluka o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kiseljak i davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o zakupu nekretnine
 8. Zaključak – Inicijativa za postavljanje stacioniranog radara
 9. Odluka o davanju suglasnosti Načelniku općine Kiseljak za potpisivanje Ugovora o kupoprodaji/zamjeni nekretnina, KO Orahovo
 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa, KO Brestovsko
 11. Odluka o utvrđivanju javnog interesa, KO Homolj
 12. Odluka o prodaji rabljenih rasvjetnih tijela putem javnog nadmetanja