Bosna i Hercegovine
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Srednjobosanski kanton
Općina Kiseljak
Načelnik općine Kiseljak

Broj:01-04-6123/23
Kiseljak, 6. 11. 2023. godine

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBIH (Sl. novine FBIH” br. 49/06, 51/09) članka 39. Statuta Općine Kiseljak (“Sl. glasnik Općine Kiseljak” br. 3/09), Načelnik Općine Kiseljak u suradnji s Udrugom mladih KISS, Kiseljak, objavljuje:

Javni poziv
za iskazivanje interesa za sudjelovanje u manifestaciji
“Advent u Kiseljaku 2023.”
u razdoblju od 3. prosinca 2023. do 22. prosinca 2023. (vikendi, ukupno osam dana)

I
Općina Kiseljak u suradnji s Udrugom mladih „Kiss“ u okviru manifestacije “Advent u Kiseljaku 2023.” poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu prijave odnosno iskažu interes za korištenje ugostiteljskih kućica, odnosno prodaju i prezentaciju proizvoda na Trgu kneza Radoje u Kiseljaku.
Ugostiteljska ponuda na manifestaciji “Advent u Kiseljaku 2023.” podrazumijeva tradicionalne gastro proizvode vezane uz božićno-novogodišnje blagdane (kuhano vino, čajeve, domaće likere, slastice, kobasice ali i razna druga jela tzv. brze hrane kao i zdrave hrane i sl.)

II

KRITERIJI za zakup ugostiteljske površine
– Prednost u izboru imat će obrti, OPG-ovi i drugi pravni subjekti koji se već bave određenom vlastitom proizvodnjom hrane odnosno pića
– Pravni subjekti ili fizička lica koja su u protekloj godini na bilo koji način sudjelovali u kulturno-društvenom životu općine Kiseljak
– Kreativnost ponude u smislu nešto drugačijeg sadržaja odnosno ponude hrane i pića koja je planirana biti predstavljenom na manifestaciji

III
Financijska naknada
– Za zakup javne površine, ugostiteljskih objekata (kućica) predviđena je financijska naknada u iznosu od 500 KM
– Zakupodavac će biti dužan potpisati ugovor s Najmodavcem (udruga mladih Kiss) i uplatiti financijska sredstva za dogovorene datume unaprijed. Ugovor će sadržavati prava i obaveze obje strane potpisnice
– Interes se može iskazati isključivo za cjelokupno održavanje Manifestacije odnosno sve večeri u sklopu iste

IV
Prijave je moguće predati na pisarnicu Općine Kiseljak do 13. studenoga 2023. godine
Prijava treba sadržavati informacije odnosno kontakt pravnog ili fizičkog lica koje istu podnosi te opis sadržaja koji planira ponuditi

 

V
Obavijest o sudionicima, sadržaju i programu manifestacije bit će objavljena na stranici Općine kiseljak www.opcina-kiseljak.org

NAČELNIK OPĆINE KISELJAK
Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing

 

poziv advent 23