Raspisuje se Javni natječaj za imenovanje 2 člana Općinskog izbornog povjerenstva

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Kiseljak

Mandat člana OIP traje sedam godina i teče od dana davanja suglasnosti Središnjeg izbornog povjerenstva BiH na odluku o imenovanju člana izbornog povjerenstva donesenu od strane nadležnog tijela.

U nastavku možete preuzeti javni natječaj. Javni-natjecaj-za-imenovanje-clanova-izbornog-povjerenstva

 

Uz prijavu obvezno preuzeti 

OBRAZAC 1 1 obrazac-izjave-o-nacinalnom-izjasnjenju-kandidata

OBRAZAC 2 2 obrazac-izjave-odredbe-2.3.-Izbornog-zakona-BiH

OBRAZAC 3 3 prijavni-obrazac

 

OBAVIJEST – Javni poziv i prezentacija podrške razvoju inovacija i poduzetništva u BiH

 

OBAVIJEST – Javni poziv i prezentacija podrške razvoju inovacija i poduzetništva u BiH

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštiti okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak, obavještava sve zainteresirane gospodarske subjekte sa teritorije općine Kiseljak da će se u srijedu 16.11.2022. godine, s početkom u 12 sati, u zgradi Vlade Federacije BiH u Sarajevu (zgrada Energoinvesta), na adresi Hamdije Čemerlića br. 2, održati prezentacija Javnog poziva podrške razvoju inovacija i poduzetništva putem BH TechLab platforme BH Telecoma. Prezentaciju će održati BH Telecom, sa partnerima Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta i Privrednom/Gospodarskom komorom F BiH.
Na prezentaciji će biti predstavljen Javni poziv i BH TechLab platforma, najpopularnija platforma u Bosni i Hercegovini za podršku ICT startup idejama. Kroz razgovor sa sudionicima u interaktivnoj raspravi, približit će se sudionicima sve što do sada nisu znali o start up sceni u BiH, te kako doći do sredstava za investiranje koje je BH Telecom osigurao kroz BH TechLab platformu.
BH TechLab nudi brzo investiranje sa ukupnim fondom od 2.000.000 KM koji će se raspoređivati u skladu sa dinamikom prijava koje budu imale pozitivnu ocjenu. Startup treba biti mlađi od 3 godine i registriran kao gospodarsko društvo na teritoriji BiH.
Javni poziv je otvoren do 31.12.2022. godine.

Zbog ograničenog broja mjesta potrebno je da se prisustvo prijavi najkasnije do 14.11.2022. godine do 12h putem linka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpRCIUP3RM6hcaw4W9FyWFoLlUQLbjhgTK_Ht-mMMMMktgpw/viewform

U prilogu dostavljamo Poziv na prezentaciju sa agendom.

 

Pozivnica za prezentaciju - podrška startup BH TechLab

 

 

OBAVIJEST SLUŽBE ZA CIVILNU ZAŠTITU OPĆINE KISELJAK

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Služba za Civilnu zaštitu

 

Kiseljak:28.10.2022.god.

 

O  B  A  V  I  J  E  S  T

Upozoravaju se građani da strogo vode računa o ispravnosti i održavanju dimovoda (dimnjaka), jer zbog zapušenosti  otvora često dolazi do samozapaljenja i eksplozija, što prouzrokuje požare u stambenim jedinicama i drugim objektima.

Potrebno je obratiti posebnu pozornost i na ispravnost električnih, plinskih i drugih instalacija, naročito u blizini dimovoda, te na blizinu zapaljivih materijala (drvo, plastika, tekstil i slično).

 

NAPOMENA:

Obavještavamo građane da mogu koristiti usluge registrirane (ovlaštene) firme za čišćenje, održavanje i certificiranje dimovoda i uređaja za loženje „ TIKI” Kiseljak, koju mogu kontaktirati na broj mobitela: 063/478-475.

      

 

Služba za Civilnu zaštitu

Nijaz Bunjo dipl. ing.

Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima

 

Objavljen je Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima za 2022. godinu koji financira Europska unija kroz projekat EU4Agri „Podrška Europske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini“.

Korisnici financijske podrške u sklopu ovog Javnog poziva su poljoprivredna gazdinstva, registrirani gospodarski  subjekti, udruženja građana, privatne ustanove ili poduzeća, a kroz prijavu koju podnose jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi).

Sve informacije vezane za ovaj Javni poziv kao i projektne prijedloge,  možete se  obratiti i dostaviti u  Službi za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove u uredu broj 26. Općine Kiseljak.
Javni poziv je otvoren do 21. 11. 2022. godine.

Općina Kiseljak poziva sve zainteresirane krajnje korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekta EU4AGRI na  Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima. Obavijest Službe za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak, pogledajte ovdje.Javni poziv Služba za gospodarstvo

 

Više o samom projektu možete pogledati na linku.

Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima

 

 

 

DOM ZDRAVLJA KISELJAK RASPISUJE JAVNI NATJEČAJ ZA POSAO VOZAČA

Dom zdravlja Kiseljak raspisuje Javni natječaj za prijem u radni odnos na radno mjesto – Vozač sanitetskog vozila:

Na temelju članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru KSB (Službene novine KSB broj: 7/19), te članka 22. Statuta, Ravnatelj JU Dom zdravlja Kiseljak, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos

 

 1. Vozač sanitetskog vozila……… 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, s probnim radom od 3 mjeseca.

Opis poslova:

 • Vršenje transporta oboljelih i povrijeđenih pacijenata do Doma zdravlja ili do bolnice, a prema izdanim uputnicama
 • Poslovi koji se odnose na brigu o ispravnosti i urednosti sanitetskih vozila
 • Pomaže pacijentu kod ulaska u sanitetsko vozilo
 • Vođenje putnih naloga za sanitetska vozila
 • Obavljanje i svih drugih poslova vozača iz Pravilnika o sistematizaciji, te poslova koje odredi šef voznog parka, Ravnatelj, glavni medicinski tehničar-sestra i dežurni liječnik Doma zdravlja

 

Opći uvjeti za radno mjesto 1:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova za koje se prijavljuje.

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • SSS/III stupanj stručne spreme – završena Prometna škola – vozač motornih vozila,
 • položen ispit za vozača “B i C“ kategorije,
 • poželjno radno iskustvo na poslovima svoje struke.

 

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (originali ili ovjerene preslike):

 1. Kraću biografiju sa kontakt telefonom,
 2. Potvrdu o mjestu prebivališta,
 3. Svjedodžba o završenoj školi za zanimanje vozač,
 4. Dokaz o položenom ispitu za vozača „B i C“ kategorije,
 5. Uvjerenje o radnom iskustvu ukoliko kandidat posjeduje isto,
 6. Uvjerenje o državljanstvu.

Kandidat koji bude izabran, naknadno će dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija),
 2. Uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija),
 3. Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca).

Mjesto rada: Kiseljak, Grada Zaprešića 1., te terenski, sanitetski i drugi prijevoz.

Radno vrijeme: redovno radno vrijeme.

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave.

Kontakt za dodatne informacije, telefon: 030-879-015

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja će proći testiranje sukladno članku 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru KSB (Službene novine KSB broj: 7/19).

JU Dom zdravlja Kiseljak nije u obavezi vratiti dokumentaciju koja se prilaže uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 Prijave s dokumentima o ispunjavanju uvjeta traženih Javnim natječajem dostaviti u zatvorenoj koverti, osobno ili putem pošte na adresu:

JU Dom zdravlja Kiseljak, Ul. Grada Zaprešića br.1, 71250 Kiseljak, s naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ“ ZA RADNO MJESTO VOZAČA.

 

1348 22 JAVNI OGLAS NATJEČAJ VOZAČ