Općina Kiseljak domaćin konferencije Programa ”Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini”

 

U organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, uz podršku Vlade Švicarske a u suradnji s Institutom za populaciju i razvoj – IPD koji implementiraju Program ”Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini” Općina Kiseljak bila je domaćin mini konferencije, prezentacije 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚 „𝐙𝐝𝐫𝐚𝐯𝐞 𝐳𝐚𝐣𝐞𝐝𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐮 𝐁𝐨𝐬𝐧𝐢 𝐢 𝐇𝐞𝐫𝐜𝐞𝐠𝐨𝐯𝐢𝐧𝐢“ .
Partneri u Programu su Savez općina i gradova Federacije BiH i Savez opština i gradova R. Srpske.

Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini je projekat usmjeren na uključivanje žena, muškaraca i mladih u stvaranje zajednica koje će usvojiti i provoditi zdrave životne stilove.

Općina Kiseljak je odabrana među 22 lokalne zajednice iz BiH koje su uključene u fazu I Programa Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini (2024. – 2027. godine).

Načelnik Maden Mišurić Ramljak, pozdravio je učešće Općine u Programu koji će unaprijediti zdravlje svih građana, te istaknuo zahvalnost Vladi Švicarske, Federalnom ministarstvu zdravstva, Institutu za populaciju i razvoj i Savezu općina i gradova na uključivanju Općine Kiseljak u Program.

”Općina Kiseljak će se maksimalno angažirati u ovaj program očuvanja i promocije zdravlja kao i u osnivanju zdravstvenog savjeta u cilju dobrobiti i poboljšanja zdravstvenog statusa svih naših Kiseljačana i Kiseljačanki” istaknuo je načelnik u svom obraćanju.

Program su predstavili pomoćnik Federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez, direktorica Instituta za populaciju i razvoj Emina Osmanagić i direktorica Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine Vesna Travljanin.

”Cilj svega ovoga je podići znanje o važnosti zdravlja, kako možemo utjecati na naše zdravlje, moramo shvatiti kako zdravlje nije samo odsustvo bolesti, nego je zdravlje i fizičko, psihičko, socijalno blagostanje a tko bolje može odrediti to blagostanje nego lokalna zajednica. Nadam se kako će ova suradnja s općinom Kiseljak biti uspješna” kazao je Čerkez.

Zdrave zajednice osigurat će strateški pristup općina u oblasti prevencije bolesti i promociji zdravlja u 22 lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini.

 

ODRŽAN SASTANAK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KISELJAK

Stožer civilne zaštite Općine Kiseljak na svojoj sjednici održanoj dana 19. 1. 2024. godine, usvojio je sljedeće Zaključke predloženog dnevnog reda.

 1. Izvješće o radu Stožera Civilne zaštite Općine Kiseljak i Službe za Civilnu zaštitu U 2023. godinI
 2.  Izvješće o korištenju novčanih sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje i sredstava vatrogasne naknade u 2023.godini
 3.  Odluka o plaćanju računa.
 4.  Godišnji plan korištenja novčanih sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje i sredstava vatrogasne naknade u 2024.godini
 5.  Plan aktivnosti Stožera i Službe za Civilnu zaštitu Općine Kiseljak u 2024. godini
 6.  Operativni plan zaštite i spašavanja od poplava (zone plavljenja) na području općine Kiseljak.
 7. Odluka o formiranju Službe zaštite i spašavanja-Službe za zaštitu od požara na području općine Kiseljak i izboru udruge građana u kojoj se formira Služba.
 8.  Procjena ugroženosti općine Kiseljak od prirodnih i drugih nesreća
 9.  Plan zaštite od klizišta općine Kiseljak.
 10. Plan zaštite od poplava općine Kiseljak.
 11. Zadužuje se JU Dom zdravlja, da provodi svoje redovite aktivnosti na zaštiti ljudi od zaraznih i drugih bolesti u narednom razdoblju, dok se dosadašnja situacija na području općine Kiseljak što se tiče zaraznih i drugih bolesti kod ljudi smatra  zadovoljavajućom s gledišta zdravstvene struke.
 12. Zadužuju se veterinarske stanice na području općine Kiseljak, da provode svoje redovite aktivnosti na zaštiti životinja od zaraznih i drugih bolesti, s naglaskom na zoonoze, tj. bolesti koje se prenose sa životinja na ljude, kao i na pojavu Afričke svinjske kuge.
 13. Zadužuje se Služba za civilnu zaštitu da provodi svoje redovite aktivnosti na zaštiti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, naročito pratiti meteorološke prognoze, kao i vodostaje rijeka.
 14. Usvaja se informacija o inspekcijskom nadzoru nad nelegalnim prihvatilištima za pse na području općine Kiseljak od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove-Federalni veterinarski inspektorat.

 

 

 

Čestit Božić, sretna i uspješna nova godina

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

na kraju smo godine pune izazova, ali i zajedničkih postignuća, Vaša svakodnevna suradnja, podrška i povjerenje temelj su Kiseljaka kakvog znamo i volimo.
U ozračju najradosnijeg kršćanskog blagdana Božića, s božićnom porukom koja nas upućuje na skromnost, zajedništvo i dobrotu želim Vam čestit Božić, sretnu i uspješnu novu 2024. godinu!

 

Vaš načelnik Mladen Mišurić-Ramljak

 

 

Čestit Božić

OGLAS o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Kanton Središnja Bosna/ Srednjobosanski kanton
Općina Kiseljak
Općinsko Vijeće
Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

Broj:01/1-27-2212/23
Kiseljak, 11. 11. 2023. godine

Na temelju Članka 3. Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja br. 01/1-27-2212/23 od 04.10.2023. godine, Članka 363. Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH br. 66/13, 100/13), Članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova (Sl. Novine FBiH br 17/14) Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

OGLAS
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja

1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem Bana Josipa Jelačića 41, 71250 Kiseljak.

2. Prodaje se nekretnina koja se vodi kao:

1) k.č. broj: 1492/1 EU2J3, jednosoban stan, upisan u zk. ul. broj: 972, površine 55 m², KO Brestovsko, sa početnom cijenom od 20.880,20 KM, a istu je utvrdio vještak građevinske struke.

3. Sudionici u javnom natječaju dužni su uplatiti predujam u iznosu od 2.088,02 KM.
Predujam po osnovu uplate za kupovinu zemljišta, sudionici uplaćuju na transakcijski račun (nije potrebna vrsta prihoda) Općine Kiseljak broj: 3383402270248818,
otvoren u UniCredit Banci d.d., sa svrhom plaćanja:
broj Odluke ili Javnog oglasa-UPLATA PREDUJMA.

4. Sudionici na licitaciji su dužni do 27.11.2023. godine do 10.30 sati, putem pošte ili pisarnice općine Kiseljak , Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Kiseljak dostaviti:

1. Prijavnicu na javni natječaj sa podacima
2. Rješenje o registraciji- ukoliko je kupac pravna osoba
3. Dokaz o uplaćenom predujmu iz Točke 3. ovog Oglasa

Samo oni sudionici koji dostave navedene dokumente mogu sudjelovati u licitaciji.
Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog predujma na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

5. Sa sudionicima licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će
se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos predujma, uplatiti na račun Općine Kiseljak po sljedećim naputcima;
• Transakcijski račun u UniCredit banci d.d. broj: 3383402270248818,
prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 15 dana od dana stupanja
na snagu Odluke općinskog vijeća Kiseljak o prihvaćanju najbolje ponude za
prodaju navedenog zemljišta.

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu.
Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.
Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz Članka 2. Ovog Oglasa, troškove zaključenja ugovora, plaćanja poreza i troškove provođenja ugovora, snosi budući vlasnik zemljišta.

6. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik sa lica mjesta između kupca i prodavatelja nekretnine.

7. Javno nadmetanje održati će se u utorak, 28. 11. 2023. godine, sa početkom u
10.30 sati, zgrada Općine Kiseljak, u maloj sali, drugi kat Općine Kiseljak, a krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz točke 4. je 27.11.2023. godine u 10.30 sati.

8. Razgledanje nekretnine iz točke 2. ovog oglasa može se izvršiti svaki radni dan u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.
Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz točke 2. Ovog Oglasa može se izvršiti svaki radni dan u zgradi Općine Kiseljak ured broj 23, te dobiti potrebne informacije vezane za javni oglas na telefon 030 877 807, na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kiseljak: www.opcina-kiseljak.org.

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

 

04.01. javni oglas-stan Brestovsko

U povodu rođendana grada Zaprešića, grada prijatelja općine Kiseljak, 14. listopada održana je svečana sjednica Gradskog vijeća

 

U povodu rođendana grada Zaprešića, grada prijatelja općine Kiseljak, 14. listopada održana je svečana sjednica Gradskog vijeća.
Grada Zaprešić proslavio je 28. rođendan grada i 222. obljetnicu rođenja bana Josipa Jelačića.

Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Matija Teur a središnji dio sjednice bilo je obraćanje gradonačelnika Željka Turka. 

U Zaprešiću je nazočila i delegacija  Općine Kiseljak, predvođena načelnikom općine Mladenom Mišurićem – Ramljakom.
Svečanoj sjednici također su nazočili brojni gosti, među kojima, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, potpredsjednik Sabora akademik Željko Reiner, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić te brojni saborski zastupnici, župani, gradonačelnici i načelnici te predstavnici institucija i udruga.

Dodijeljene su zahvalnice, medalje, plakate, povelje i javna priznanja istaknutim građanima Zaprešića.

– Načelnik općine Kiseljak je u svom obraćanju zahvalio Vladi Republike Hrvatske za potporu projektima na području općine Kiseljak i čestitao Dan grada Zaprešić, te kako je već postala tradicija između gradova prijatelja, donirao je udrugu “Stepinčeva oaza mira” iz Zaprešića. Udruga djeluje u bliskoj povezanosti sa župom sv. Petra ap. u Zaprešiću koju je utemeljio nadbiskup zagrebački Alojzije Stepinac 4. studenog 1945. godine u vrlo teškom poslijeratnom vremenu. Udruga broji oko 100 članova različite životne dobi, od djece, mladih studenata do srednje životne dobi. U različitosti mnogih projekta sudjeluju članovi obitelji, bračni parovi s djecom.