Iako je oblast obrazovanja nadležnost Županije, obrazovna infrastruktura je uglavnom u vlasništvu općina te barem kada je u pitanju Kiseljak, uglavnom Općina i brine o istoj.
Posljednja u nizu investicija je ona u Osnovnu školu Zabrđe. Naime, ravnateljica je nedavno i na Općinskom vijeću apelirala da se riješi problem ograđivanja ove škole odnosno postavljanja zaštitne ograde koja je potrebna već godinama.

Projekt je ubrzo pokrenut a sada već i završen u što se načelnik Mladen Mišurić-Ramljak danas uvjerio i osobno. Ravnateljica Amra Huseljić provela ga je kroz lijepo uređeno dvorište koje sad okružuje 320 metara panelne ograde. Postavljene su i tri kapije, dvije veće i jedna manja a projekt jeu potpunosti financirala Općina Kiseljak u iznosu od cca 14 000 KM.

Kako je objasnila ravnateljica Huseljić, osim sigurnosnih razloga prvenstveno djece, ograda je važna i za održavanje dvorišta i same zgrade škole.