Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Stožer civilne zaštite

Broj: 06-32-13-70/20

Kiseljak, 12.05.2020. godine

 

Na temelju članka 29. ,106. I 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u cilju poduzimanja mjera radi smanjenja rizika i sprječavanja širenja koronavirusa  i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije i Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Stožer civilne zaštite općine Kiseljak na svojoj sjednici od 12.05.2020. godine donosi:

 

ODLUKU

O zabrani rada nedjeljom radi vršenja obavezne dezinfekcije prostora

 

Članak 1.

 

Stožer civilne zaštite općine Kiseljak zabranjuje rad nedjeljom svim gospodarskim subjektima koji se bave trgovinom izuzev pekarni i benzinskih crpki kojim je dozvoljen rad nedjeljom najduže do 13 sati,  zbog vršenja mjera dezinfekcije.

Vlasnici gospodarskih subjekata dužni su vršiti redovitu dezinfekciju u svojim prostorima kao i primjenjivati sve higijensko-epidemiološke mjere(nošenje maski, rukavica, dezinfekcija ruku, socijalna distanca)

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Imajući u vidu važeće preporuke Svjetske zdravstvene organizacije i Zavoda za javno zdravstvo FBiH o dezinfekciji javnih prostora, Stožer civilne zaštite općine Kiseljak se odlučio da zabrani rad nedjeljom kako bi gospodarski subjekti mogli vršiti dezinfekciju prostora u kojim se odvije gospodarska djelatnost. Obzirom na navedeno donosimo Odluku kao u dispozitivu.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.