Dana, 12.08.2019. godine završena je rekonstrukcija lokalnog puta u MP Lug i MP Pločari Polje, za koji su načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić – Ramljak i načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura potpisali Sporazum o rekonstrukciji tog lokalnog puta u mjesnim područjima koja su granična područja ove dvije općine.