BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Federalni hidrometeorološki zavod
S a r a j e v o 
________________________________________
CRVENO UPOZORENJE

1.Meteorološka pojava za koju se izdaje upozorenje:
Visoke temperature zraka.

2.Područje, lokacija, za koju se izdaje upozorenje:
Širom Bosne i Hercegovine.

3.Vremenski interval i datum za koje se izdaje upozorenje:
21.6.2024. 11h do 21.6.2024. 18h.

4.Napomena:
Najviša dnevna temperatura zraka između 35 i 40°C.

5. Preporuke, mjere, prema WMO-u (Svjetska meteorološka organizacija):
Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama. Djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Očekujte moguće kvarove u infrastrukturi.
Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama!
________________________________________