ZAHTJEVI I ZAMOLBE

Repozitorij dokumenata, zahtjeva i zamolbi

Odjel za  urbanizam i komunalne poslove

Odjel za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odjel za imovinsko pravne odnose

Odjel za geodetske poslove i katastar nekretnina

Odjel za braniteljska pitanja

Odjel za socijalnu skrb

Služba za civilnu zaštitu

Općina Kiseljak

Bana Josipa Jelačića 41,

71250 Kiseljak,

SBK/KSB, Bosna i Hercegovina

e-mail: opc.kiseljak@tel.net.ba

Kontakt telefoni:

+387 30 877 824,

+387 30 877 800,

Fax:

+387 30 879 077