Predstavljanje monografije Zlatka Devića u povodu Dana općine

 

U izložbenom paviljonu Srednje škole 18. srpnja upriličeno je predstavljanje monografije akademskog slikara Zlatka Devića u povodu 70 godina života i 50 godina rada.

Ovaj izniman kulturni događaj poklon je i gradu Kiseljaku  koji  održan pod pokroviteljstvo načelnika Mladena Mišurića Ramljak. O monografiji su govorili prof. Mirko Pejak, prof. Lidija Kusin, prof. Ivo Miro Jović i Zlatko Dević.

Kiseljak je sredina koja je podarila veliki broj kulturnih djelatnika, a na poseban način iz likovne i glazbene umjetnosti. Prof. Zlatko Dević, likovni umjetnik koji se već pedeset godina ističe svojim djelovanjem, nadarenošću, radom umom i vještom rukom, vrhunski je znalac svog poziva, a na prostorima Bosne i Hercegovine uradio je stotine hvale vrijednih umjetničkih ostvarenja u raznim tehnikama.

Inače, Zlatko Dević tvorac je grba općine Kiseljak.

U glazbenom dijelu programa gosti su uživali u izvođenju skladbi pijanista Franje Martinčevića.

 

POZIV ZA PLAĆANJE NAKNADE ZA VATROGASTVO

Sagledavajući stanje naplate naknade za vatrogastvo utvrdili smo kako veliki broj naših obveznika nije izmirio obveze plaćanja naknade prema dostavljenim Rješenjima od strane Službe za civilnu zaštitu, a sukladno usvojenoj Odluci o naknadama za vatrogastvo (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” broj: 1/20).
Stoga pozivamo sve one koji registriranu djelatnost obavljaju u poslovnim prostorima koji su u njihovom vlasništvu ili u iznajmljenim poslovnim prostorima na području općine Kiseljak da što prije izmire obveze, po Rješenjima koja su ranije primili.
Također, sve obveznike plaćanja naknade za vatrogastvo koji nisu preuzeli Rješenje molimo da se obrate nadležnoj Službi.
Poštovani, izmirite svoja dugovanja kako bi, na obostrano zadovoljstvo, izbjegli naplatu sudskim putem.

Služba za civilnu zaštitu

Općine Kiseljak

 

ODLUKA O NERADNOM DANU U POVODU DANA OPĆINE

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u  F BiH (”Sl. novine F BiH” broj: 49/06 i 51/09) i na temelju članka 39. Statuta Općine Kiseljak (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” broj: 03/09), Načelnik općine Kiseljak donosi

 

ODLUKU

 

Članak 1.

 

Kojom se, u povodu obilježavanja Dana općine Kiseljak, subota, 20. srpnja 2024. godine, utvrđuje kao neradni dan za sve djelatnike u državnim tijelima, javnim ustanovama, kao i poduzećima i drugim organizacijama na području općine Kiseljak.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

NAČELNIK

OPĆINE KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.

ODLUKA:

ODLUKA O NERADNOM DANU

 

OBAVIJEST SLUŽBE ZA CIVILNU ZAŠTITU OPĆINE KISELJAK

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski Kanton
Općina Kiseljak
Služba za civilnu zaštitu

Kiseljak, 16.7.2024. godine

OBAVIJEST
SLUŽBE ZA CIVILNU ZAŠTITU OPĆINE KISELJAK

U cilju sprečavanja nastajanja i širenja požara, iz Službe za civilnu zaštitu podsjećaju da je člankom 104. točka 10. Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu na području Općine Kiseljak („Sl. glasnik Općine Kiseljak“ br. 6/21), u cilju poboljšanja općeg izgleda i uređenja naselja na cijelom području Općine Kiseljak, te zaštite i održavanja komunalnog reda na javnim i drugim površinama Zabranjeno paljenje vatre na otvorenom u naseljenim mjestima i to: trave, lišća, organskih ostataka nakon sadnje usjeva, ogranaka, piljevine, stajskog otpada, sijena i sl., plastičnih materijala, kartonske ambalaže i drugih vrsta otpada.
Iznimno odredbama članka 104., točka 10., člankom 105. je propisano da se dozvoljava paljenje vatre na otvorenom prostoru u cilju sezonskog čišćenja poljoprivrednog zemljišta u periodu od 01. ožujka do 15. svibnja na području Općine Kiseljak isključivo uz prethodno odobrenje Profesionalne vatrogasne postrojbe -PVP Kiseljak.
PVP je potrebno izvijestiti o potrebi paljenja vatre na otvorenom prostoru, izravno ili putem službenih brojeve PVP (063/030-044 ili na telefon br. 030/879-159) ili Službe za civilnu zaštitu Općine Kiseljak (030/877-822).

U cilju sprečavanja nastanka požara, Služba za inspekcijski nadzor Općine Kiseljak u narednom periodu će intenzivno provoditi nadzor nad provedbom gore navedenih odredbi Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu na području Općine Kiseljak („Sl. glasnik Općine Kiseljak“ br. 6/21).
Pozivamo sve građane Općine Kiseljak da nesavjesne pojedince koji pale vatru na otvorenom prostoru, sa preciznim opisom lokacije i identitetom počinitelja, anonimno prijave na broj Službe za inspekcijski nadzor Općine Kiseljak 030/877-825.

 

Služba za Civilnu zaštitu
općine Kiseljak

 

Informacija iz Ureda Načelnika

Poštovane Kiseljačanke i kiseljačani,

Svjedočimo iznimno visokim temperaturama i dugotrajnom sušnom razdoblju, što je dovelo do 50% manje izdašnosti svih izvorišta iz kojeg se opskrbljuju građani vodom.

JP ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Kiseljak, ne može osigurati dovoljne količine vode, koje podrazumijevaju zalijevanje travnjaka, bašti, punjene bazena,  pranje dvorišta ali može osigurati uz racionalnu i normalnu potrošnju da svaka obitelj ima vodu (okupati se, oprati rublje, posuđe, itd), temeljem navedenog, apeliram na Vas cijenjenje kiseljačanke i kiseljačanki na racionalno korištenje vode,  pogotovo što naši sugrađani koji žive u zgradama (kolektivnom stanovanju) trpe neodgovoran odnos onih koji ne racionalno crpe vode.

Svjedoci smo svakodnevnog ne racionalnog korištenje vode,punjenje bazena, korištenje vode za pranje tepiha, pranje pločnika, prilaza, dvorišta, nogostupa,  bašti,  i ostalih sl. radnji.

JP ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Kiseljak i Općinska inspekcija maksimalno će se angažirati u praćenju ne racionalnog trošenja vode.

Uz zahvalnost i s poštovanjem!

Načelnik općine Kiseljak

Mladen Mišurić Ramljak