POZIV ZA PLAĆANJE NAKNADE ZA VATROGASTVO

Sagledavajući stanje naplate naknade za vatrogastvo utvrdili smo kako veliki broj naših obveznika nije izmirio obveze plaćanja naknade prema dostavljenim Rješenjima od strane Službe za civilnu zaštitu, a sukladno usvojenoj Odluci o naknadama za vatrogastvo (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” broj: 1/20).
Stoga pozivamo sve one koji registriranu djelatnost obavljaju u poslovnim prostorima koji su u njihovom vlasništvu ili u iznajmljenim poslovnim prostorima na području općine Kiseljak da što prije izmire obveze, po Rješenjima koja su ranije primili.
Također, sve obveznike plaćanja naknade za vatrogastvo koji nisu preuzeli Rješenje molimo da se obrate nadležnoj Službi.
Poštovani, izmirite svoja dugovanja kako bi, na obostrano zadovoljstvo, izbjegli naplatu sudskim putem.

Služba za civilnu zaštitu

Općine Kiseljak

 

ODLUKA O NERADNOM DANU U POVODU DANA OPĆINE

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u  F BiH (”Sl. novine F BiH” broj: 49/06 i 51/09) i na temelju članka 39. Statuta Općine Kiseljak (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” broj: 03/09), Načelnik općine Kiseljak donosi

 

ODLUKU

 

Članak 1.

 

Kojom se, u povodu obilježavanja Dana općine Kiseljak, subota, 20. srpnja 2024. godine, utvrđuje kao neradni dan za sve djelatnike u državnim tijelima, javnim ustanovama, kao i poduzećima i drugim organizacijama na području općine Kiseljak.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

NAČELNIK

OPĆINE KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.

ODLUKA:

ODLUKA O NERADNOM DANU

 

Upozorenje Federalnog hidrometerološkog zavoda

NARANDŽASTO UPOZORENJE
1.Meteorološka pojava za koju se izdaje upozorenje:
Visoke dnevne temperature zraka i visoka vrijednost UV indeksa.
2.Područje, lokacija, za koju se izdaje upozorenje:
Širom zemlje.
3.Vremenski interval i datum za koje se izdaje upozorenje:
9.7. do 14.7.2024.
4.Napomena:
Dnevne temperature zraka između 34 i 41 °C. U većem dijelu zemlje se očekuju i tropske noći kad je minimalna temperatura zraka veća ili jednaka 20 °C
5.Preporuke, mjere, prema WMO-u (Svjetska meteorološka organizacija):
Poduzmite mjere opreza i pratite poslijednju prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom.

Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama!

Napomena:
  • FHMZ ima pravo u svakom trenutku promijeniti (dopuniti i / ili ispraviti) postavljene informacije, u cijelosti ili djelimično, u zavisnosti od razvoju vremenske situacije.
  • FHMZ ne snosi odgovornost za objavljivanje bilo kakvih informacija bez prethodnog konsultovanja dežurnog meteorologa, uz pismenu potvrdu o istom.
  • FHMZ nastoji osigurati da su sve informacije i podaci u materijalima objavljenim na web stranici tačni i ažurni.
  • FHMZ dopušta da se sadržaj sa njene stranice kopira, distribuira, uz uslov da se kao izvor navede Federalni hidrometeorološki zavod.
  • Mijenjanje sadržaja objavljenog materijala na web stranici FHMZ nije dopušteno.

Obavijest o mogućim bujicama – Federalni hidrometeorološki zavod

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalni hidrometeorološki zavod

Na temelju dostupnih meteoroloških, hidroloških prognoza i raspoloživih platformi uključujući EFAS, šaljemo:

OBAVIJEST br. 6/2024
o mogućim bujicama / klizištima

Sliv: Slivovi u FBiH

Područje i opis događaja: Uslijed obilnih padavina, lokalno vrlo jakog intenziteta, koje se očekuju sutra, 02. 07. 2024. godine na području Federacije BiH, moguća je pojava bujičnih i urbanih poplava.

Očekivani početak događaja: 02. 07. 2024. godine

Očekivani vrh vodnog vala: 02. 07. 2024. godine

Napomena:
Za vodotoke koji su pod vještačkim utjecajima nije moguće dati pouzdanu prognozu.

Vremenska prognoza, prognoza padavina za potrebe Federalnog operativnog plana odbrane od poplava, nalaze se na stranici: www.fop.fhmzbih.gov .ba

Obavijest pripremila:

Azra Babić
Sektor hidrologije, Odsjek za prognozu i bilans voda
Tel.: 00387 33 276 733.

U Sarajevu 01.07.2024 g. u 09:30 sati

 

Obaviješteni:
 Agencija za vodno područje sliva Jadranskog mora
 Agencija za vodno područje sliva rijeke Save
 Federalna civilna zaštita
 Ministarstvo sigurnosti BiH, Centar 112

 

 

 

 

 

LINKOVI ZA PRISTUP JAVNOM NATJEČAJU ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA/ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA BIRAČKOG ODBORA

Linkovi za pristup Javnom konkursu za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini.

 

LINKOVI:

 

https://ebirackiodborionline.izbori.ba/ – –

Link za  pristup Javnom konkursu za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini

 

https://ebirackiodborionline.izbori.ba/StaticDocuments/Javni%20konkurs%20za%20predsjednike%20bo_B.pdf

-Link za  JAVNI KONKURS za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini

 

https://ebirackiodborionline.izbori.ba/Identity/Account/Register

– Link za registraciju

 

https://ebirackiodborionline.izbori.ba/Identity/Account/Login

– Link za prijavu

Za sve dodatne informacije obratite se na info liniju: 033/251-331