JAVNI POZIV – Za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Transfera za sport Proračuna Općine Kiseljak za 2023. godinu

Općine Kiseljak objavljuje javni poziv za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Transfera za sport Proračuna Općine Kiseljak za 2023. godinu

Sredstva za sufinanciranje projekata dodjeljuju se sukladno odredbama Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele proračunskih sredstava Općine Kiseljak iz transfera za sport (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” br.1/23) i utroška sredstava transfera za sport utvrđenog u Proračunu Općine Kiseljak za 2023. godinu u iznosu od ukupno 80 000 KM, a sukladno Odluci o izvršenju proračuna za 2023. godinu.

TEKST JAVNOG POZIVA PREUZMITE OVDJE. 1-SPORT NATJEČAJ 23

PRIJAVNI OBRAZAC PRILOG 1 PREUZMITE OVDJE. PRRILOG 1 PRIJAVNI OBRAZAC KLUBOVI LIGASKI SPORT

PRIJAVNI OBRAZAC PRILOG 2 PREUZMITE OVDJE. PRILOG 2 PRIJAVNI OBRAZAC REKREATIVNI SPORTOVI SPORT

 

 

SPORT 23

 

ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture, mladih, ekologije i zaštite životinja u 2023. godini

TEKST JAVNOG NATJEČAJA PREUZMITE OVDJE. KULTURA-NATJECAJ-2023

ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture, mladih, ekologije i zaštite životinja u 2023. godini

Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu sredstava u iznosu od 50.000,00 KM iz proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture, mladih, ekologije i zaštite životinja u 2023. godini.

Dodjela sredstava vrši se sukladno proračunskim financijskim sredstvima i realiziraju se sukladno odredbama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kiseljak

Sredstva se dodjeljuju nevladinim neprofitnim udrugama koje su registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Kiseljak, a čiji projekti su kandidirani za sufinanciranje iz proračuna Općine Kiseljak i realiziraju se na području Općine Kiseljak.
Sredstva se mogu dodijeliti i udrugama čije je sjedište na teritoriji druge općine, pod uvjetom
da se projekt kojim se aplicira, realizira na području općine Kiseljak, osim aktivnosti za koje ne postoje uvjeti realiziranja na njenoj teritoriji, a odnose se na građane općine.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PREUZMITE OVDJE-OBRAZAC-2023.

 

KULTURA-NATJECAJ-2023

Sa sjednice Općinskog vijeća Kiseljak

Na području općine Kiseljak u iduće tri godine, kroz projekte javno- privatnog partnerstva u skladu sa Zakonom o javno- privatnom partnerstvu kojeg je Kanton Središnja Bosna usvojio 2018. godine, planirano je realiziranje tri projekta vrijedna devet milijuna KM. Prvi od njih je izgradnja Sportsko- rekreacijskog centra, projekta vrijednog tri milijuna KM,  s čijim se realiziranjem već krenulo. Općinsko vijeće Kiseljak  na 23. redovitoj sjednici Općinskog vijeća, održanoj 2. 3. 2023. godine, odredilo je  još dva potencijalna projekta koji bi se po principu javno- privatnog partnerstva u Kiseljaku trebali realizirati do 2025. godine. Prvi od njih, vrijedan pet milijuna KM odnosi se na izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Drugi je izgradnja postrojenja za razvrstavanje komunalnog otpada, projekta vrijednog milijun KM. Za investitorima koji bi zajedno s Općinom Kiseljak krenuli u realiziranja dva spomenuta projekta još se traga, a uspiju li se realizirati sva tri projekta predviđena trogododišnjim planom, po principu javno- privatnog partnerstva u Kiseljaku će se u iduće tri godine u poboljšanje kvalitete uvjeta življenja, uključujući i razvrstavanje otpada, izgradnju sportsko-rekreacijske zone te prečišćavanje otpadnih voda uložiti ukupno devet milijuna KM.
Među točkama dnevnog reda redovite sjednice Općinskog vijeća Kiseljak  našao se i Plan rada Općine Kiseljak za 2023. godinu. Počevši od pretpostavke navedene u dokumentu da je Kiseljak geostrateško prometno središte sa ekološki čistom i atraktivnom poduzetničkom sredinom koja uz razvoj turizma, intenzivne poljoprivrede i obrta ima visok stupanj zaposlenosti i učinkovitu lokalnu upravu, utvrđen je i popis kapitalnih projekata koji se u idućem razdoblju planiraju realizirati u ovoj općini, bilo da je riječ o već započetim ili novim projektima.  Među najvažnijim su dovršetak izgradnja nove zgrade Doma zdravlja u Kiseljaku, potom sekundarne vodovodne mreže na području cijele općine Kiseljak. Uz već spomenute  zonu sporta i rekreacije i postrojenja za selektiranje otpada, među kapitalnim projektima nalaze se i izgradnja i proširenje javne rasvjete, izgradnja cesta,ulica i mostova na području, potom izgradnja i proširenje kanalizacijskog sustava ali i izgradnja sekundarnog plinskog sustava  te izgradnja i unapređenje poduzetničke infrastrukture. Kapitalni projekti , naglasio je načelnik  Mladen Mišurić Ramljak, ravnomjerno će pratiti razvitak na cijelom području Općine Kiseljak, a realizirat će se u skladu sa raspoloživim sredstvima. Među njima je izdvojena gradnja multimedijalne dvorane koja je Kiseljaku itekako potrebna.
Planom rada Općine Kiseljak za 2023. godinu predviđen je  i nastavak potpore nevladinom sektoru, udruženjima i savezima  s naglaskom na ona udruženja koja nude konkretne programe koji su od interesa i značaja za lokalnu zajednicu, uključujući posebno udruženja koja potiču rad i aktivizam mladih. Na punu podršku u njihovu radu, istaknuto je na sjednici Vijeća,  i dalje mogu računati i udruženja koja okupljaju pripradnike braniteljske populacije. Ali i roditelji koji dobiju prinove u obitelju. Za opremanje svakog novorođenčeta predviđena je jednokratna novčana potpora u iznosu od 500 KM.  Na potporu u vidu stipendija mogu računati i studenti, osobito oni koji su upisali za Kiseljak kao i cijelu BiH deficitaran studij, medicinu.

JAVNI OGLASI KANTONALNOG MINISTARSTVA VEZANI ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB/SBK objavilo je dva javna oglasa vezana za ekologiju i zaštitu okoliša:

  1. Javni oglas za projekte namijenjene za zaštitu životne sredine u 2023. godini iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK
Fond za zastitu okolisa

 

PRIJAVNI OBRAZAC:

OBRAZAC prijave Fond 2023

2. Javni oglas Tekući transferi neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih dana eko kalendara i potporu rada ekoloških društava

Javni oglas Eko udruge

 

PRIJAVNI OBRAZAC:

OBRAZAC PRIJAVE za Eko udruge 2023