Obrtnička Komora KSB/SBK organizira besplatni seminar na temu samostalno vođenje poslovnih knjiga obrtnika,  koji je namijenjen postojećim obrtnicima.  Seminar u Kiseljaku održat će se 19. 1. 2023. godine, u Centaru za poslovne studije CEPS,  učionica broj 3 za prvom katu.

Tijekom seminara će se obraditi sljedeće regije:
• Vođenje poslovnih knjiga samostalnih poduzetnika
• Obračun doprinosa, plata i ostalih naknada
• Blagajna
• Što inspektori traže u kontrolama
• PDV evidencije
• Praktični rad
Predavači su certificirane računovođe s više godina iskustva.

Broj mjesta je ograničen, a svoju prijavu možete izvršiti na:
Mail: okomoraksbsbk@gmail.com
Broj telefona: 030/871-622

Prijava treba da sadrži naziv obrta, ime vlasnika, sjedište i klasifikaciju djelatnosti.