Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB Travnik, obavještava da je  Zaključkom Sabora KSB Travnik broj:01-02-618/23 od 27. 6. 2023. godine, prihvaćen  Nacrt Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade kao dobra osnova za izradu Prijedloga zakona, uz obvezu provođenja javne rasprave u ostavljenom roku od 90 dana.

U skladu sa spomenutim Zaključkom Sabora u privitku objavljujemo usvojeni Nacrt Zakona, kako biste u okviru danog roka, na isti mogli dostaviti vaše komentare, prijedloge i sugestije.

Sa predmetnim zakonom potrebno je da se upozna šira javnost, a posebno etažni vlasnici stanova, tekst Nacrta Zakona preuzmite OVDJEfinal nacrt Zakona_o_održavanju_i_upravljanju_zgradama NOVI_VLADA 9.8.2023final nacrt Zakona_o_održavanju_i_upravljanju_zgradama NOVI_VLADA 9.8.2023

Odgovarajući osvrti i primjedbe  dostavljaju se Službi za gospodarstvo Općine Kiseljak, u ured br. 27 ili putem e-maila: zijad.hasic@opcina-kiseljak.org.

 

final nacrt Zakona_o_održavanju_i_upravljanju_zgradama NOVI_VLADA 9.8.2023