Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski Kanton
Općina Kiseljak
Služba za civilnu zaštitu

P O Z I V ZA PLAĆANJE NAKNADE ZA VATROGASTVO

Sagledavajući stanje naplate naknade za vatrogastvo utvrdili smo kako veliki broj naših obveznika nije izmirio obveze plaćanja naknade prema dostavljenim Rješenjima od strane Službe za civilnu zaštitu, a sukladno usvojenoj Odluci o naknadama za vatrogastvo (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” broj: 1/20).
Stoga pozivamo sve one koji registriranu djelatnost obavljaju u poslovnim prostorima koji su u njihovom vlasništvu ili u iznajmljenim poslovnim prostorima na području općine Kiseljak da što prije izmire obveze, po Rješenjima koja su ranije primili.
Također, sve obveznike plaćanja naknade za vatrogastvo koji nisu preuzeli Rješenje molimo da se obrate nadležnoj Službi.
Poštovani, izmirite svoja dugovanja kako bi, na obostrano zadovoljstvo, izbjegli naplatu sudskim putem.
NAPOMENA: Podsjećamo sve obveznike plaćanja naknade za vatrogastvo da planiraju izmirenje spomenutih obveza i za 2023. godinu, prema važećim Rješenjima.

Služba za civilnu zaštitu

Općine Kiseljak