Stožer civilne zaštite Općine Kiseljak na svojoj sjednici održanoj dana 19. 1. 2024. godine, usvojio je sljedeće Zaključke predloženog dnevnog reda.

 1. Izvješće o radu Stožera Civilne zaštite Općine Kiseljak i Službe za Civilnu zaštitu U 2023. godinI
 2.  Izvješće o korištenju novčanih sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje i sredstava vatrogasne naknade u 2023.godini
 3.  Odluka o plaćanju računa.
 4.  Godišnji plan korištenja novčanih sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje i sredstava vatrogasne naknade u 2024.godini
 5.  Plan aktivnosti Stožera i Službe za Civilnu zaštitu Općine Kiseljak u 2024. godini
 6.  Operativni plan zaštite i spašavanja od poplava (zone plavljenja) na području općine Kiseljak.
 7. Odluka o formiranju Službe zaštite i spašavanja-Službe za zaštitu od požara na području općine Kiseljak i izboru udruge građana u kojoj se formira Služba.
 8.  Procjena ugroženosti općine Kiseljak od prirodnih i drugih nesreća
 9.  Plan zaštite od klizišta općine Kiseljak.
 10. Plan zaštite od poplava općine Kiseljak.
 11. Zadužuje se JU Dom zdravlja, da provodi svoje redovite aktivnosti na zaštiti ljudi od zaraznih i drugih bolesti u narednom razdoblju, dok se dosadašnja situacija na području općine Kiseljak što se tiče zaraznih i drugih bolesti kod ljudi smatra  zadovoljavajućom s gledišta zdravstvene struke.
 12. Zadužuju se veterinarske stanice na području općine Kiseljak, da provode svoje redovite aktivnosti na zaštiti životinja od zaraznih i drugih bolesti, s naglaskom na zoonoze, tj. bolesti koje se prenose sa životinja na ljude, kao i na pojavu Afričke svinjske kuge.
 13. Zadužuje se Služba za civilnu zaštitu da provodi svoje redovite aktivnosti na zaštiti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, naročito pratiti meteorološke prognoze, kao i vodostaje rijeka.
 14. Usvaja se informacija o inspekcijskom nadzoru nad nelegalnim prihvatilištima za pse na području općine Kiseljak od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove-Federalni veterinarski inspektorat.