U Vijećnici Općine Kiseljak održan je sastanak na temu izrade Protokola za prevenciju, proaktivnu identifikaciju i postupanje u slučajevima trgovine djecom, čiji je organizator
Udruženje „Zemlja djece u BiH“.

Udruženje „Zemlja djece u BiH“ je nevladina organizacija utemeljena 1995. godine, koje ima za cilj ostvarivanje prava djeteta u Bosni i Hercegovini u skladu s Konvencijom o pravima djeteta UN. Misija Udruženja je upozoriti društvo na patnju djece i organizirano pružati pomoć djeci i njihovim obiteljima.

Sastanku su nazočili Služba za socijalni rad Općine Kiseljak, predstavnici osnovnih i srednjih škola s područja općine, i predstavnici PS Kiseljak.

Načelnik Mladen Mišurić Ramljak pozdravio je nazočne goste, iskazao podršku u izradi navedenog Protokola koji je instrument u zaštiti djece čije smjernice će poslužiti za postupanje kako nadležnih institucija tako i odgovornost u sustavu zaštite djece na području jedince lokalne samouprave.

Na području općine Kiseljak nije zabilježen veći broj prosjačenja djece, pretežito dolaze iz drugih općine gdje su i prijavljeni, istaknuli su predstavnici PS Kiseljak.

Nakon održanog sastanka s Općinskim načelnikom, krećemo sa izradom protokola u općini Kiseljak, čija se aktivnost realizira u okviru projekta Poboljšanje nacionalnog referalnog mehanizma za borbu protiv trgovine djecom u BiH, u pet lokalnih zajednica koji je podržan od strane Vijeća Europe, kazala je direktorica Udruženja Mirsada Bajrmaović.

Izrada protokola odvija se u skladu sa Strategijom za suprotstavljanje trgovini ljudima BiH 2020. – 2023. godina, a u cilju implementacije Akcijskog plana KSB za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima BiH, i dio je projekta „Poboljšanje nacionalnog referalnog mehanizma za borbu protiv trgovine djecom u BiH u pet lokalnih zajednica“ uz podršku Vijeća Evrope.