24. redovita sjednica Općinskog vijeća Kiseljak zakazana je  za dan 11. 5. 2023. godine u 18 sati. Sjednica će se održati u Vatrogasnom domu.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

Dnevni red:

1. Informacija o radu PS Kiseljak
2. Zaključak – Izvješće o radu Općinskog izbornog Povjerenstva
3. Zaključak – Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva
4. Odluka o davanju punomoći za zastupanje na skupštini JP VIK – Izvješće o radu JP VIK
5. Razmatranje građanske inicijative/peticije upućene temeljem Odluke o cijenama pružanja usluga zbrinjavanja komunalnog otpada na području općine Kiseljak
6. Zaključak – Izvješće o radu JU Dom zdravlja Kiseljak
7. Zaključak – Izvješće o radu Općine Kiseljak
8. Informacije o radu
a) SŠ”Ivan Goran Kovačić” Kiseljak
b) SSŠ Fojnica u Kiseljaku
c) OŠ Kiseljak
d) OŠ Kiseljak 1 Bilalovac
e) OŠ Kiseljak 2 Zabrđe
f) OŠ Brestovsko
g) OŠ Gromiljak
h) OŠ Lepenica
i) Služba za zapošljavanje KSB, ispostava Kiseljak

9. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju proračuna i proračunske pričuve Općine Kiseljak za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2022. godine
10. Odluku o usvajanju izvješća o izvršenju proračuna i proračunske pričuve Općine Kiseljak za razdoblje od 1. 1. do 31. 3. 2023. godine
11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za pokretanje postupka dobivanja koncesije za izgradnju solarne (fotonaponske) elektrane, „JF – ENERGIE“ d.o.o. Kiseljak.
12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za pokretanje postupka dobivanja koncesije za izgradnju solarne (fotonaponske) elektrane, GRAKOP d.o.o. Kiseljak
13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za pokretanje postupka dobivanja koncesije za izgradnju solarne (fotonaponske) elektrane, SIAA ENERGIJA d.o.o. Busovača
14. Odluka o usvajanju Strategije razvoja općine Kiseljak 2021- 2027. godina
15. Odluka o dodjeli na korištenje prostora Hrvatskog doma Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“, podružnica Kiseljak
16. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih priznanja
17. Odluka o davanju suglasnosti za ukidanje Odluke Općinskog vijeća Kiseljak, KO Gomionica
18. Odluka o utvrđivanju javnog interesa, KO Gromiljak
19. Odluka o prodaji neizgrađenog zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice, KO Kuliješ