30. srpnja u Kaštelima je upriličeno potpisivanje ugovora o financiranju projekta modernizacija izgradnje građevina javne uprave.
Riječ je o Programu prekogranične suradnje Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.
Projekt se provodi na prihvatljivom programskom području, Grada Kaštela (Splitsko-dalmatinske županije) i Općine Kiseljak (Županije Središnja Bosna).
Programom podržano je 70 projekata među kojima je Općina Kiseljak koja je aplicirala sa gradom Kaštela za projekt modernizacija izgradnje građevina javne uprave. Navedeni projekt podržan je sa 35 000 eura koje financira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Tom prigodom načelnik Mladen Mišurić Ramljak boravio je u službenoj posjeti Gradu Kaštela, gdje potpisao Ugovor o financiranju prema Programu prekogranične suradnje a dodijeljena sredstva u iznosu od 21 000,00 ide za Kiseljak, kao Partneru i 14 000, 00 eura za Kaštela, kao Vodećem partneru u Programu.
Dodijeljena sredstva namijenjena su za novu zgradu Vijećnice.