OBAVIJEST
SLUŽBE ZA INSPEKCIJSKI NADZOR OPĆINE KISELJAK

 

U cilju sprečavanja nastajanja i širenja požara, iz Službe za inspekcijski nadzor podsjećaju da je člankom 104. točka 10. Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu na području Općine Kiseljak („Sl. glasnik Općine Kiseljak“ br. 6/21), u cilju poboljšanja općeg izgleda i uređenja naselja na cijelom području Općine Kiseljak, te zaštite i održavanja komunalnog reda na javnim i drugim površinama Zabranjeno paljenje vatre na otvorenom u naseljenim mjestima i to: trave, lišća, organskih ostataka nakon sadnje usjeva, ogranaka, piljevine, stajskog otpada, sijena isl., plastičnih materijala, kartonske ambalaže i drugih vrsta otpada.
Iznimno odredbama članka 104., točka 10., člankom 105. je propisano da se dozvoljava paljenje vatre na otvorenom prostoru u cilju sezonskog čišćenja poljoprivrednog zemljišta u periodu od 01. ožujka do 15. svibnja na području Općine Kiseljak isključivo uz prethodno odobrenje Profesionalne vatrogasne postrojbe -PVP Kiseljak.
PVP je potrebno izvijestiti o potrebi paljenja vatre na otvorenom prostoru, izravno ili putem službenih brojeve PVP (063/030-044 ili na telefon br. 030/879-159) ili Službe za civilnu zaštitu Općine Kiseljak (030/877-822).

U cilju sprečavanja nastanka požara, Služba za inspekcijski nadzor Općine Kiseljak u narednom razdoblju će intenzivno provoditi nadzor nad provedbom gore navedenih odredbi Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu na području Općine Kiseljak („Sl. glasnik Općine Kiseljak“ br. 6/21), a pozivamo i sve građane Općine Kiseljak da nesavjesne pojedince koji pale vatru na otvorenom prostoru, sa preciznim opisom lokacije i identitetom počinioca, anonimno mogu prijaviti na broj Službe za inspekcijski nadzor Općine Kiseljak 030/877-825.