POZIV VLASNICIMA STANOVA, KUĆA I POSLOVNIH PROSTORA DA ŠTO PRIJE IZVRŠE PLAĆANJE KOMUNALNE NAKNADE

Sagledavajući stanje naplate komunalne naknade utvrdili smo kako veliki broj naših obveznika nije izmirio svoje obveze plaćanja komunalne naknade prema dostavljenim Rješenjima (koja su trajnog karaktera) od strane Službe za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a sukladno usvojenoj Odluci o komunalnim naknadama broj: 01/1-02-1219/19 od 12. 4. 2019. godine (Službeni glasnik Općine Kiseljak broj: 2/19).

Stoga pozivamo sve vlasnike stanova, kuća i poslovnih prostora da što prije izmire obveze po Rješenjima koja su ranije primili.

Pozivamo vas da izmirite svoja dugovanja kako bi, na obostrano zadovoljstvo, izbjegli naplatu dugovanja sudskim putem.

NAPOMENA: Podsjećamo sve obveznike plaćanja komunalnih naknada da planiraju izmirenje spomenutih obveza i za 2023. godinu, prema važećim Rješenjima.