Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski Kanton
Općina Kiseljak
Služba za gospodarstvo, urbanizam,
zaštitu okoliša i komunalne poslove

Broj: 03-20-2/24
Kiseljak, 03.01.2024. godine

O B A V I J E S T   I     P O Z I V

Za sve poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak, koji su kod nadležne općinske službe Upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata RK,

OBAVIJEŠTAVAMO I POZIVAMO
da su odredbama Pravilnika o upisu

OBVEZNI PRIJAVITI PROMJENE PODATAKA
NA GAZDINSTVU U NASTUPAJUĆOJ 2024. GODINI

Poljoprivredni proizvođači koji u ostavljenom roku ne izvrše promjene podataka u tekućoj godini, neće moći aplicirati na konkretna poticajna sredstva koja su predviđena odredbama Programa i Pravilnika nadležnih: Federalnog i Kantonalnog Ministarstva za Poljoprivredu.

Rok za obveznu prijavu ovih promjena je do 31.03.2024. godine

Pozivamo i proizvođače koji planiraju pokrenuti proizvodnju za koju bi mogli potraživati određena poticajna sredstva da su obvezni upisati se u navedeni Registar Poljoprivrednih gazdinstava i klijenata.
Rok za Upis je do 31.03.2024. godine

Prijave i promjene podataka se vrše kod nadležne općinske službe – zgrada općine Kiseljak ured br. 29 /II.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti i na kontakt telefon broj: 030/877-816.

POMOĆNIK NAČELNIKA
Nikola Grubešić, dipl. ing.