Na temelju Zapisnika Povjerenstva za vrjednovanje i izradu prijedloga za dodjelu sredstava iz oblasti sporta u 2024. godini, a sukladno provedenom Javnom pozivu za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Transfera za sport Proračuna Općine Kiseljak za 2024. godinu broj: 01-04-938/24 od 26.02.2024. godine, objavljujemo Odluku o isplati sredstava.

Ugovori o dodjeli sredstava mogu se potpisati i preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 08.00 do 14.00 sati u uredu broj: 50 (III. kat).

 

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH (”Sl. novine FBiH” br. 49/06, 51/09) i na temelju članka 39. Statuta Općine Kiseljak (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” br. 03/09), Načelnik općine Kiseljak donosi

ODLUKU

o dodjeli sredstava iz oblasti sporta za 2024. godinu

 

  1. Temeljem Zapisnika Povjerenstva za vrjednovanje i izradu prijedloga za dodjelu sredstava iz oblasti sporta u 2024. godini, a sukladno provedenom Javnom pozivu za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Transfera za sport Proračuna Općine Kiseljak za 2024. godinu br.01-04-938/24 od 26. 2. 2024. godine, izvršiti isplatu kako slijedi;

 

                   Natjecateljski ligaški  sport:

 

Broj

 

Naziv Iznos
1. Nogometni klub Kiseljak 18.000,00 KM
2. Nogometni klub Brnjaci 9.000,00 KM
3. Nogometni klub Bilalovac 8.000,00 KM
4. Rukometni klub Kiseljak 9.000,00 KM
5. Hrvatski ženski rukometni klub Kiseljak 2.000,00 KM
6. Ženski rukometni klub Zeus 2.000,00 KM
7. Odbojkaški klub Alfa 2.000,00 KM
8. Taekwondo klub Kiseljak 2.000,00 KM
9. Šahovski klub Kiseljak 2.000,00 KM
10. Klub za praktično streljaštvo Gummb 2.000,00 KM
11. Moto klub Kiseljak Extreme Enduro 2.000,00 KM
12. Košarkaški klub Kiseljak 1.000,00 KM

 

 

 

                 Rekreativni sport:

 

Broj

 

Naziv Iznos
1. KBV Đerzelez 2.000,00 KM
2. Škola nogometa Bubamara 2.000,00 KM
3. Udruga Mažoretkinja 2.000,00 KM
4. Udruga Naša djeca 1.000,00 KM
5. Udruga Victorija 1.000,00 KM
6. Udruga mladih Efekt 1.000,00 KM
7. Udruga Trijumf 2010 1.000,00 KM
8. Sportski klub Mir Podastinje 1.000,00 KM
9. KBV Ratnik 1.000,00 KM
10. D.P. Hajduka Kiseljak 1.000,00 KM
11. Škola fudbala Carioce Kiseljak 1.000,00 KM
12. Planinarsko društvo Pogorelica 1.000,00 KM
13. Udruga građana Art 1.000,00 KM
14. Sparta 1.000,00 KM
15. UG Meraja 1.000,00 KM
16. Put dobrote 1.000,00 KM
17. Klub bez limita 1.000,00 KM
18. Udruženje mladih Kiss 1.000,00 KM

 

  1. Isplatu po ovoj Odluci izvršit će Služba za financije, proračun i poslove riznice Općine Kiseljak, iz sredstava namijenjenih za sport, Proračuna Općine, ekonomski kod: 614122.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

NAČELNIK

OPĆINE KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.

 

SPORT 2024