Dom zdravlja Kiseljak raspisuje Javni natječaj za prijem u radni odnos na radno mjesto – Vozač sanitetskog vozila:

Na temelju članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru KSB (Službene novine KSB broj: 7/19), te članka 22. Statuta, Ravnatelj JU Dom zdravlja Kiseljak, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos

 

 1. Vozač sanitetskog vozila……… 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, s probnim radom od 3 mjeseca.

Opis poslova:

 • Vršenje transporta oboljelih i povrijeđenih pacijenata do Doma zdravlja ili do bolnice, a prema izdanim uputnicama
 • Poslovi koji se odnose na brigu o ispravnosti i urednosti sanitetskih vozila
 • Pomaže pacijentu kod ulaska u sanitetsko vozilo
 • Vođenje putnih naloga za sanitetska vozila
 • Obavljanje i svih drugih poslova vozača iz Pravilnika o sistematizaciji, te poslova koje odredi šef voznog parka, Ravnatelj, glavni medicinski tehničar-sestra i dežurni liječnik Doma zdravlja

 

Opći uvjeti za radno mjesto 1:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova za koje se prijavljuje.

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • SSS/III stupanj stručne spreme – završena Prometna škola – vozač motornih vozila,
 • položen ispit za vozača “B i C“ kategorije,
 • poželjno radno iskustvo na poslovima svoje struke.

 

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (originali ili ovjerene preslike):

 1. Kraću biografiju sa kontakt telefonom,
 2. Potvrdu o mjestu prebivališta,
 3. Svjedodžba o završenoj školi za zanimanje vozač,
 4. Dokaz o položenom ispitu za vozača „B i C“ kategorije,
 5. Uvjerenje o radnom iskustvu ukoliko kandidat posjeduje isto,
 6. Uvjerenje o državljanstvu.

Kandidat koji bude izabran, naknadno će dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija),
 2. Uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija),
 3. Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca).

Mjesto rada: Kiseljak, Grada Zaprešića 1., te terenski, sanitetski i drugi prijevoz.

Radno vrijeme: redovno radno vrijeme.

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave.

Kontakt za dodatne informacije, telefon: 030-879-015

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja će proći testiranje sukladno članku 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru KSB (Službene novine KSB broj: 7/19).

JU Dom zdravlja Kiseljak nije u obavezi vratiti dokumentaciju koja se prilaže uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 Prijave s dokumentima o ispunjavanju uvjeta traženih Javnim natječajem dostaviti u zatvorenoj koverti, osobno ili putem pošte na adresu:

JU Dom zdravlja Kiseljak, Ul. Grada Zaprešića br.1, 71250 Kiseljak, s naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ“ ZA RADNO MJESTO VOZAČA.

 

1348 22 JAVNI OGLAS NATJEČAJ VOZAČ